စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ား ခုိလႈံေနသည့္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕မွ ဆန္ကိုလံဘန္ဘုရားေက်ာင္း၀င္း ရွိ ခန္းမ မီးေလာင္

ေအာက္တုိဘာလ ၂၅ ရက္ေန႕၊ နံနက္ ၃ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိိဳ႕၊ ေအာင္နန္း ေက်းရြာမွ ဆန္ကိုလံဘုိကတ္ သလစ္ဘုရားေက်ာင္း၀င္းအတြင္းရွိ ႏွစ္ထပ္ေဆာင္ တေဆာင္ မီးေလာင္သြားေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းေနရာတြင္ ျမစ္ၾကီးနားႏွင့္ ၀ုိင္းေမာ္တ၀ုိက္မွ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား လာေရာက္ ခုိလႈံေနသည့္ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။ ယင္းမီးေလာင္မူသည္ အံအားသင့္ဖြယ္ျဖစ္ျပီး  တစုံတေယာက္မွ လုပ္ၾကံမီးရႈိ႕ျခင္းလည္းျဖစ္ႏုိင္ေက်ာင္း ယင္းဘုရားေက်ာင္း အတြင္း ေနထုိင္သူတဦးက ဆုိသည္။

 ျမန္မာအစုိးရ စစ္တပ္ ခ၀န္ဘန္ ( ေက်ာက္စခန္း) ေက်းရြာတြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္ ရြာသားမ်ားပုိင္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ခုိးယူ

ျမန္မာအစုိးရ စစ္တပ္ စကခ ၂၁ လက္ေအာက္ခံ၊ ခလရ ၄၇၊ ခလရ ၅၆၊ ခမရ ၆၀၁ တပ္ရင္း ၃ ရင္း၊ စုစုေပါင္းအင္အား ၂၀၀ ခန္႕သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မုိးေမာက္ျမိဳ႕နယ္အနီး၊ ခ၀န္ဘန္ ( ေက်ာက္စခန္း ) ေက်းရြာတြင္းတြင္ ၀င္ေရာက္ တပ္စြဲ ေနျပီး ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ေန႕တြင္ ရြာတြင္းရွိ ေနအိမ္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ျပီး ရရာပစၥည္းမ်ားကို ယူငင္ေနေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းေက်းရြာသားမ်ားသည္  ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္ စတင္၀င္ေရာက္ခ်ိန္မွ စတင္ကာ ေကအုိင္အုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမသို႕ ထြက္ေျပးတိ္္မ္းေရွာင္သြားခဲ့သည္။ ယင္းေက်းရြာသည္ ျမန္မာအစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိသည့္ ေက်းရြာျဖစ္သည္။ ေအာက္တုိဘာလ ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ ခ၀န္ဘန္(ေက်ာက္စခန္း) ေက်းရြာေန မုိးေမာက္ျမိဳ႕နယ္ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ အလယ္တန္းျပဆရာမ ေဒၚသဲသဲ (၃၆) ႏွစ္ သည္ ျမန္မာအစုိးရ စစ္တပ္မွ ေက်းရြာတြင္းသို႕ အေၾကာင္းမဲ့ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ […]