ဒံုုဘြမ္ေက်းရြာသားတစ္ဦး လက္နက္ႀကီးက်ည္ထိမွန္ေသဆံုုး

ဧၿပီလ(၁၃)ရက္နံနက္ တြင္ျမန္မာစစ္တပ္မွပစ္လိုုက္ေသာ မမ-၆၀ လက္နက္ႀကီးတစ္လံုုးသည္ ျမစ္ႀကီးနားခရိုုင္၊ ဒံုုဘြမ္ေက်းရြာ ပညာသင္ေက်ာင္းအနီးမွ ဦးအင္ယူေယာ္ဆန္(ဦးေက်ာ္ျမင့္ဦး)ႏွင့္ေဒၚေဖာင္ဂ်ံဳထုုဆန္ပိုုင္ေနအိမ္းေပၚသိုု႔က်ၿပီးေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္းေၾကာင့္္ ဦးအင္ယူေယာ္္ဆန္မွာဆီးအိမ္တြင္လက္နက္ႀကီးက်ည္ထိမွန္ၿပီးေသဆံုုးသြားေၾကာင္းႏွင့္ ေဒၚေဖာင္ဂ်ံဳထုုဆန္မွာလည္းဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရရွိၿပီးေဆးကုုသမွဳခံယုုေနေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။ ယင္းေန႔နံနက္၅း၂၂-၅း၃၅နာရီအခ်ိန္အတြင္း ေကအိုုင္ေအအမွတ္(၁၁)တပ္ရင္းသည္ ဒံုုဘြမ္ေက်းရြာအနီးရွိ ခ.လ.ရ(၂၉ ၈)လက္ေအာက္ခံ တင္းရပ္ျမစ္စခန္းအားသြားေရာက္စီးနင္းပစ္ခတ္ရာမွ ႏွစ္ဖက္တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ျမန္မာစစ္တပ္မွလက္နက္ႀကီးပစ္ထည့္လိုုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဧၿပီလ(၁၂)ရက္တိုုက္ပြဲသတင္း

နံနက္ ၂း၃၀နာရီ- ဥလန္ပါ ခရိုုင္၊ မဂ်ီဂံုုကမၻာရွိ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ အမွတ္(၂၇)တပ္ရင္းနယ္ေျမ၊ ဒင္ဆင္းပါေက်းရြာဖက္သိုု႔ မမ-၁၂၀ျဖင့္ (၈)ႀကိမ္ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ ရွင္းလတ္ပါအနီးတြင္က်ေရာက္ေပါက္ကြဲ နံနက္ ၆း၃၅နာရီ- ဟူးေကာင္းခရိုုင္၊ တနိုုင္းဒ.က.စ မွ (၅)မိနစ္အတြင္း လက္နက္ႀကီး အခ်က္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး တိုုက္ပြဲဆက္လက္ျဖစ္ပြား နံနက္ ၇း၁၅နာရီ- ေကအိုုင္ေအအမွတ္(၂)တပ္မဟာ နယ္ေျမ၊ ေနာင္းနန္စခန္းဖက္သိုု႔ထုုိးစစ္ဆင္ခ်ီတက္လာေသျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ေကအိုုင္ေအတပ္ဖြဲ႔မ်ား တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြား နံနက္ ၈း၀၀နာရီ – ေကအိုုင္ေအအမွတ္(၂၅၄)လွဳပ္ရွားတပ္ရင္း ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ခ.လ.ရ(၉ ၃)လက္ေအာက္ခံတပ္ဖြဲ႔မ်ား ဂလန္ဂ်ာပါတြင္ တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြား နံနက္ ၁၁း၃၀နာရီ- ေကအိုုင္ေအ အမွတ္(၁၁)တပ္ရင္း မွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ မူးေကာင္းျမစ္ကမ္းအနီး၊ တိန္းဖ်ာေတာင္တစ္၀ိုုက္တြင္တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြား ေန႔လည္ ၁း၃၇နာရီ – ျမန္မာစစ္တပ္၏ ပ်င္ေထာင္ေလ့က်င့္ေရးတပ္မွ အမွတ္(၁၁)တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္ဖက္သိုု႔ မမ-၁၀၅ဟုုယူဆရေသာ လက္နက္ႀကီးျဖင့္(၃)ႀကိမ္ ပစ္ခတ္ ေန႔လည္ ၂း၀၂နာရီ- […]

လက္နက္ႀကီးထိမွန္ျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ(၂)ဦးေသဆံုုး

ဧၿပီလ(၁၁)ရက္ ေန႔လည္ ၂း၀၅-၅း၃၀နာရီအတြင္း ဟူးေကာင္းခရိုုင္၊ တနိုုင္း(ဒကစ)တပ္မွ ေကအိုုင္ေအ တပ္မဟာ(၂) ဌာနခ်ဳပ္အနီးတစ္၀ိုုက္သိုု႔ လက္နက္ႀကီးအခ်က္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ၊ ေတာင္ယာသြားရာမွ ျပန္လာေသာ ေအာင္ေလာက္ေက်းရြာမွသားအဖႏွစ္ဦး အား လက္နက္ႀကီးက်ည္တစ္လံုုး သြားေရာက္ထိမွန္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ လက္နက္ႀကီးက်ည္စမ်ားသည္ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးအင္ေပါက္ေယာ္ ၏ေျခေထာက္တြင္ထိမွန္ကာဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး သားျဖစ္သူ ေမာင္အင္ေပါက္ေနာ္ရိန္(အသက္-၂၂ႏွစ္)၏ ရင္ဘတ္ႏွင့္ခႏၶာကိုယ္တြင္ လက္နက္ႀကီးက်ည္စထိမွန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ေသဆံုးသြားေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ဆက္လက္၍ လိုုင္ဇာခရိုုင္၊ ခါရာေတာင္၊ ဘြမ္ရဲေတာင္ႏွင့္လံုုေရာက္တြင္ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ေကအိုုင္ေအအမွတ္(၂၃၊ ၄၀) တပ္ေပါင္းစုုရွိရာ လန္တာေတာင္ဖက္သိုု႔ဧၿပီလ(၁၁)ရက္ေန႔လည္ ၂း၁၀-၃း၂၅နာရီအတြင္းလက္နက္ႀကီးအႀကိမ္ေပါင္း(၂၃)ႀကိမ္ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ၊ လက္နက္ႀကီးက်ည္စထိမွန္ျခင္းေၾကာင့္ ဌက္ေပ်ာထမ္းေနေသာ လိုုင္ဇာမုုတ္လုုံေန ေမာင္ေနာ္ဆန္ ေသဆံုုးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ သူနွင့္အတူဌက္ေပ်ာထမ္းေနေသာ ဦး၀မ္ဒဲလရစ္သည္လည္းက်ည္စထိမွန္ကာဒဏ္ရာရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လိုုင္ဇာျပည္သူ႔ေဆးရံုုတြင္ေဆးကုုသမွဳခံယူေနေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုုမ်ားတိမ္းေရွာင္ေနရ

ဧၿပီလ (၁၁)ရက္ ေန႔လည္ ၂း၀၀နာရီအခ်ိန္မွစ၍ ေကအုုိင္ေအမ်ားရွိရာ ေနရာအရပ္ရပ္သိုု႔ ျမန္မာစစ္တပ္မွလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၂း၀၀နာရီ၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လိုုင္ဇာအထက္ပိုုင္းရွိေတာင္၊ လိုုင္စင္ေတာင္၊ ေကအိုင္ေအ တပ္ရင္းအမွတ္ (၁)၊ (၃)၊ (၁၁)၊ (၁၈)၊ (၁၉ )၊ (၂၃)၊(၂၄)၊ (၃၀) ႏွင့္ အမွတ္(၂၅၃) လွဳပ္ရွားတပ္ရင္း မ်ားရွိရာဖက္သိုု႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ တပ္မဟာ(၂)ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ေအာင္ေလာက္႔ဖက္သိုု႔လည္းလက္နက္ႀကီးျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္အျပင္ ဗုံးႀကဲ ေလယာဥ္ျဖင့္လည္းေ၀ဟင္မွဗံုုးက်ဲခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ဖားကန္႔ေဒသ၊ ကန္မိုုင္းေဒသ ေကအိုင္အို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံး စိုုက္ရာ၊ ေကအိုင္ေအ အမွတ္(၆)တပ္ရင္းႏွင့္ မ.ဟ.ဟ တိုု႔ေနရာခ်ထားရာ လိုုင္ေနာင္ခူးေက်းရြာဖက္သိုု႔ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္မ်က္ႏွာ(၄)ဖက္ဖြင့္ကာ အင္အားအလံုုးအရင္းျဖင့္ခ်ီတက္လားေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ေနာင္လြတ္၊ လိုုင္ေနာင္ျမစ္ေအာက္ဖက္ ကထန္ယန္ႏွင့္ဆီအန္ေက်းရြာ၊ ဂ်ာရာယန္ႏွင့္ မီးရထားလမ္းဖက္ ထင္းရွဴးေတာင္မွေက်ာ္ျဖတ္ကာခ်ီတက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ လုုိုုင္စင္ေတာင္၊ ပါေဂ်ာင္ေက်းရြာ ဖက္သိုု႔ ဥဂါရွန္ေတာင္မွ […]

လမုုန္ေက်းရြာျပည္သူ႔စစ္စခန္းအားစီးနင္းတုုိက္ခိုုက္၊ ျမန္မာစစ္တပ္ဒ.က.စ မွပစ္လိုုက္ေသာလက္နက္ေၾကာင့္အျပစ္မဲ့ျပည္သူတစ္ဦးဒဏ္ရာရ

ဖားကန္႔ခရိုုင္၊ လမုု္န္ေက်းရြာျပည္သူ႔စစ္စခန္းရွိ ခ.လ.ရ(၈၆)တပ္ႏွင့္ လမုုန္ျပည္သူ႔စစ္တပ္ေပါင္းစုု အင္အား(၂၀)ခန္႔အား ဧၿပီလ(၆)ရက္ နံနက္ ၂း၃၀နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေကအိုင္ေအ ႏွင့္က ခ်င္ျပည္သူ႔စစ္ (မ.ဟ.ဟ) တပ္ဖြဲ႔မွသြားေရာက္္စီးနင္းတိုုက္ခိုုက္ခဲ့ရာမွတိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ယင္းကဲ့သိုု႔တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနခ်ိန္အတြင္း တနိုုင္းဒ.က.စ တပ္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လမုုန္ေက်းရြာမွ အျပစ္မဲ့လီဆူလူမ်ိဳးတစ္ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္းဆက္လက္သိရွိရပါသည္။