ေကအိုုင္အိုုသတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ဗိုုလ္မွဴးႀကီးအင္ဖန္ေနာ္ဘူႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္

KLN – ျမန္မာစစ္တပ္ဟာ ဧၿပီလ(၁၁)ရက္ေန႔ကစၿပီး ကခ်င္ၿပည္အေနာက္ဖက္ၿခမ္း ေဒသကိုု အျပင္းအထန္တိုုက္စစ္ဆင္လာခဲ့တယ္ ။ ဘာေၾကာင့္ယခုုလိုတိုုက္စစ္ဆင္ာခဲ့တယ္လိုု႔ထင္ပါသလဲ? ဗိုုလ္မွဴးႀကီးအင္ဖန္ေနာ္ဘူး – ျမန္မာစစ္တပ္ကေနအျပင္းအထန္တိုုက္စစ္ဆင္လာျခင္းဟာ- ၁။ နယ္ေျမစိုုးမိုုးေရး -အခုုသူတိုု႔တိုုက္စစ္ဆင္ေနတဲ့ တပ္မဟာ(၂)ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ တပ္ရင္းအမွတ္(၁၄)နဲ႔(၁၁) နယ္ေျမ ေတြဟာ ဆိုုရင္တရုုတ္ OBOR လမ္းေပၚမွာရွိတဲ့နယ္ေျမေတြျဖစ္ပါတယ္။ တရုုတ္နဲ႔လုုပ္ငန္းပူးတြဲလုုပ္ဖိုု႔ဒီနယ္ေျမေတြကိုုသူတိုု႔ပိုုင္ဆိုုင္ဖိုု႔လိုုပါတယ္။ ၂။ ေကအိုုင္အိုုရဲ႕ ေငြရေပါက္ေတြကိုုသူတုုိ႔ပိတ္ခ်င္တယ္။ ၃။ ေကအိုုင္အိုု ကိုုေထာက္ခံၿပီး ကူညီေထာက္ပံ့ေနတဲ့ျပည္သူလူထုုကိုု ခြဲထုတ္ခ်င္တယ္။ ဒီ(၃)ခ်က္ကေတာ့အဓိကအခ်က္ေတြျဖစ္မယ္လိုု႔ယူဆရပါတယ္။   KLN – အခုုအခ်ိန္မွာ တပ္မဟာ(၂)နယ္ေျမ၊ ေအာက္ေလာက္ပတ္၀န္းက်င္တစ္၀ိုုက္မွာျဖစ္ေနတဲ့ စစ္ေရးအေျခအေနနဲ႔ စစ္ေဘးေရွာင္ေနရတဲ့ ေက်းရြာေနျပည္သူေတြရဲ႕အေျခအေနက ဘယ္လိုုရွိပါသလဲ? ဗိုုလ္မွဴးႀကီးအင္ဖန္ေနာ္ဘူ – တပ္မဟာ(၂)ေအာင္ေလာက္နယ္ေျမရဲ႔အေျခအေနက- ဆက္လက္ၿပီး စစ္ေရးျပင္းထန္ေနဦးမယ့္အေျခအေနပါ။ ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္ကလွဳပ္ရွားလိုု႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေကအိုုင္ေအ ဖက္ကလွဳပ္ရွားလိုု႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ တိုုက္ပြဲေတြကအခ်ိန္ျပည့္ျဖစ္ေပၚနိုုင္မွာျဖစ္လိုု႔ စစ္ေျမျပင္ျဖစ္သြားပါၿပီ။ ေက်းရြာေနျပည္သူလူထုု(၂၀၀၀)ေက်ာ္စစ္ေဘးေရွာင္ရင္းဒုုကၡဆင္းရဲေရာက္ေနပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကတနိုုင္းၿမိဳ႕ဖက္မွာ ပိတ္မိေနပါၿပီး၊ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာထဲမွာ ပိတ္မိေနတယ္။ ျမန္မာအစိုုးရနဲ႔စစ္တပ္ က […]

The Maran Brang Seng I Knew: An interview with Lahpai Seng Raw on the late KIO Chairman

Given that Kachin societal relationships are governed by kinship ties, what is your family connection to the late Kachin Independence Organization (KIO) Chairman? My mother and the late Chairman were first cousins, her mother and his father being siblings. I spent my first three years of schooling at the Kachin Baptist High School at Myitkyina, […]