ေကအိုုင္ေအႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တိုုက္ပြဲဆက္တုိက္ၿဖစ္ပြားေန

ယခုုရက္ပိုုင္းအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္သည္တပ္မဟာ(၂) ဟူးေကာင္းေဒသဘက္ သာမက၊ တပ္မဟာ(၁)မလိအင္မိုုင္ေဒသဘက္သိုု႔လည္းစစ္အင္အားတိုုးခ်ဲ႔ကာ အတင္းထိုုးစစ္ဆင္ေနေသာေၾကာင့္ ေန႔စဥ္တိုုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနပါသည္။ ဆြမ္ပရာဘြမ္ခရိုုင္၊ မိုုင္တိုုင္(၁၈) ပံုုးဆြီးရန္မွ ဆက္လက္လွဳပ္ရွားခ်ီတက္လာေသာျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ေကအိုုင္ေအအမွတ္(၄)တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ဧၿပီလ(၂၇)ရက္ ေန႔လည္ ၃း၀၀နာရီအခ်ိန္တြင္ မိုုင္တိုုင္(၂၁)တြင္ တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ဆက္လက္၍ ဧၿပီလ(၂၇)ရက္ နံနက္၉ း၁၀-၉ း၄၀နာရီအတြင္း တပ္မဟာ(၂)နယ္ေျမ၊ ဇြပ္မိုုင္းေက်းရြာဖက္မွျပန္လွဳပ္ရွားဆုုတ္ခြာလာေသာ ျမန္မာစစ္တပ္အင္အား(၁၀)ေက်ာ္ႏွင့္ ဇြပ္မိုုင္ေက်းရြာႏွင့္တပ္မဟာ(၂)လက္ေအာက္မွတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား အြတ္ဂ်ဴးဒဘန္ ၾကားတြင္တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ဧၿပီလ(၂၆)ရက္ နံနက္၉ း၃၀-၁၁း၃၀နာရီအတြင္းတြင္လည္း၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္ခရိုုင္၊ (၁၆)မိုုင္အနီး ဇြပ္မုုိင္းရန္တြင္ တပ္မဟာ(၄)တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ တိုုက္ပြဲတစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားၿပီး၊ည ၉ း၂၅နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ (၁၈)မိုုင္ပံုုးဆြီးရန္တြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္တိုုက္ပြဲျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ျမစ္ႀကီးနားခရိုုင္အတြငး္ရွိ ကဆုုန္ေက်းရြာထိပ္ ရပ္ကြက္(၁) တြင္လည္းဧၿပီလ(၂၆)ရက္ နံနက္၁၁း၁၅နာရီမွ ေန႔လည္၁၂း၁၀နာရီအတြင္း အမွတ္(၁၁)တပ္ရင္းမွတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

တပ္မ(၁၀၁)လက္ေအာက္မွစစ္သားမ်ား ကဆုုန္ေက်းရြာသူ/သားမ်ားအားရပ္တန္႔ခိုုင္းထား

စစ္ပြဲအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္မိမိတိုု႕ေနအိမ္မ်ားကိုုစြန္႔ပစ္ကာစစ္ေဘးေရွာင္ေနရေသာ ကဆုုန္ေက်းရြာသူ/သား (၂၀၀)ေက်ာ္အားဧၿပီလ(၂၁)ရက္နံနက္ ၁၀း၀၀နာရီအခ်ိန္တြင္ ေက်ာက္ပါလမ္းခြဲတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္မ(၁၀၁)လက္ေအာက္မွတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွရပ္တန္႔ခိုုင္းထားေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ကဆုုန္ေက်းရြာႏွင့္ (၃)မိုုင္ခန္႔ေ၀းေသာ အမွတ္(၁၁)တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္ဖက္သိုု႔ ဧၿပီလ(၂၀)ရက္ေန႔လည္ ၂း၀၀နာရီခန္႔ မွစ၍ျမန္မာစစ္တပ္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္အဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး၊ ၃း၅၀နာရီတြင္ ေလယာဥ္ျဖင့္ဗံုုး(၇)ႀကိမ္ပစ္ခ်ခဲ့သည္။ လက္နက္ႀကီးအသံမ်ားျပင္းထန္လာျခင္းေၾကာင့္ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္လာေသာ ကဆုုန္ႏွင့္ဇြပ္မိုုင္းေက်းရြာသူ/သား (၄၀၀)ခန္႔သည္ ကဆုုန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ဘုုရားေက်ာင္း၀င္းတြင္ ဧၿပီလ(၂၀)ရက္ေန႔ကစုုေ၀းေနထိုုင္ၾကကာ၊ စစ္ေဘးပိုုမိုုလံုုျခံဳသည့္ေနရာသိုု႔ ဆက္လက္ေျပာင္းေရြ႕လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္မွ ဧၿပီလ(၂၀)ရက္ေန႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ကာထိုုးစစ္ဆင္ခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္

ဧၿပီလ(၂၀)ရက္ေန႔လည္မြန္းတည့္ခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ေကအိုုင္ေအနယ္ေျမေဒသ၊ ဖလတ္ဘြမ္၊ ေကအိုုင္ေအ တပ္ရင္းအမွတ္(၁၁)(၁၅)(၂၁)(၂၆)၊ လိုုင္ဇာႏွင့္မိုုင္ဂ်ာယန္ပတ္၀န္းက်င္တစ္၀ိုုက္လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ အဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္လ်က္ရွိၿပီး တပ္ရင္းအမွတ္(၁၁) သိုု႔ေလယာဥ္ျဖင့္သြားေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္းေရွ႔တန္းသတင္းမ်ားအရသိရွိရပါသည္။ ဧၿပီလ(၂၀)ရက္ေန႔တြင္ျမန္မာစစ္တပ္မွ လက္နက္ႀကီးျဖင့္အဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ႏွစ္ဖက္တိုုက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ- ေန႔လည္၁၂း၀၀-၁၂း၁၅နာရီ၊ တပ္မဟာ(၂)ဌာနခ်ဳပ္တြင္ေနရာယူေနေသာျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ တပ္မဟာ(၂)လက္ေအာက္မွတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ရွန္ေလာက္ႀကံခင္းအနီးတြင္တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့။ ေန႔လည္၁း၁၃-၁း၂၀နာရီ၊ ဖြန္းျပန္ဘြမ္ႏွင့္ လဂ်ယန္ဖက္ျခမ္းရွိျမန္မာစစ္တပ္သည္ တပ္ရင္းအမွတ္(၂၄)ရွိရာဖက္သိုု႔လက္နက္ႀကီးျဖင့္ (၄)ႀကိမ္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ေန႔လည္၁း၁၃-၂း၂၁နာရီ၊ ေယာ္ယံုုးဘြမ္ဖက္မွ နမ္လိန္းဘြမ္ဖက္သိုု႔ မမ-၁၀၅ျဖင့္ (၂)ႀကိမ္ပစ္ခတ္ခဲ့။ ေန႔လည္၁း၁၅-၁း၂၀နာရီ၊ ဆမျမန္မာစစ္တပ္မွအမွတ္(၂၅၃)လွဳပ္ရွားတပ္ရင္း ရွိရာဖက္သိုု႔ မမ-၈၁ျဖင့္(၆)ႀကိမ္ပစ္ခတ္ခဲ့။ ေန႔လည္၁း၂၀နာရီ၊ ဖာလန္ဘြမ္ရွိ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ဆဒံုုးဘြမ္တစ္၀ိုုက္ မမ-၈၁ ျဖင့္(၇)ႀကိမ္ပစ္ခတ္ခဲ့။ ေန႔လည္ ၁း၂၀နာရီ၊ ဒြမ္ေဘာင္ဘြမ္မွ အမွတ္(၁၅)တပ္ရင္းနယ္ေျမ၊ မံုုးရင္ဖန္းခက္ ႏွင့္ေကာင္းရာဇြပ္ တစ္၀ိုုက္သိုု႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ (၈)ႀကိမ္ပစ္ခတ္ခဲ့။ ေန႔လည္၁း၂၀နာရီ၊ ခရင္မူဒန္ဘြမ္ရွိ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ အမွတ္(၂၁)တပ္ရင္း ဖက္သိုု႔မမ-၆၀ ျဖင့္ (၄)ႀကိမ္ပစ္ခတ္ခဲ့။ ေန႔လည္၁း၂၀-၁း၂၇နာရီ၊ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ မံုုးလိုုင္ခက္တစ္၀ိုုက္၊ အမွတ္(၅)တပ္မဟာ […]

ဧၿပီလ(၁၃)ရက္ တိုုက္ပြဲသတင္း

နံနက္ ၁၂း၀၀ နာရီ- ဆမား ၿမန္မာစစ္တပ္မွ ေကအိုုင္ေအအမွတ္(၂၅၃) လွဳပ္ရွားတပ္ရင္း ဖက္သိုု႔လက္နက္ႀကီးျဖင့္(၅)ႀကိမ္ပစ္သြင္းခဲ့ နံနက္ ၁၂း၀၅ နာရီ- ျမန္မာစစ္တပ္ေနရာယူထားေသာဖြန္းျပန္ေတာင္၊ ခရာေတာင္ ႏွင့္ ဘြမ္ရဲေတာင္မွ ေကအိုုင္ေအ အမွတ္(၂၄)တပ္ရင္းေဒသ၊ အလန္ေတာင္၊ လခြမ္ေတာင္၊ ကြမ္ပါရန္ ႏွင့္ ေကအိုုင္ေအအမွတ္(၅)တပ္မဟာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္၀ိုုက္သိုု႔ လက္နက္ႀကီးအခ်က္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္ ပစ္ခတ္ နံနက္ ၁၂း၀၅ နာရီ- ေကအိုုင္ေအအမွတ္(၂၅)တပ္ရင္းေဒသ၊ နုုန္လန္ေက်းရြာအထက္ ရွန္တံုုေတာင္ရွိ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ငါငါယန္ႏွင့္ ေဂ်ာ္ေမာ္ဖက္သိုု႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ (၉) ႀကိမ္ပစ္ခတ္ နံနက္ ၁၂း၀၀ – ၁၂း၁၅ နာရီ – အမွတ္(၂၁)တပ္ရင္းေဒသ၊ ေယာ္ယံုုးေတာင္၊ ဘန္ေယာင္ေတာင္တစ္၀ိုုက္ရွိ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ေကအိုုင္ေအ အမွတ္(၂၁)တပ္ရင္း ေရွ႔တန္းစခန္းဖက္သိုု႔ မမ-၆၀ ျဖင့္ (၆)ႀကိမ္၊ မမ-၁၀၅ ျဖင့္(၁)ႀကိမ္ ပစ္သြင္းခဲ့သည္။ […]

ဒံုုဘြမ္ေက်းရြာသားတစ္ဦး လက္နက္ႀကီးက်ည္ထိမွန္ေသဆံုုး

ဧၿပီလ(၁၃)ရက္နံနက္ တြင္ျမန္မာစစ္တပ္မွပစ္လိုုက္ေသာ မမ-၆၀ လက္နက္ႀကီးတစ္လံုုးသည္ ျမစ္ႀကီးနားခရိုုင္၊ ဒံုုဘြမ္ေက်းရြာ ပညာသင္ေက်ာင္းအနီးမွ ဦးအင္ယူေယာ္ဆန္(ဦးေက်ာ္ျမင့္ဦး)ႏွင့္ေဒၚေဖာင္ဂ်ံဳထုုဆန္ပိုုင္ေနအိမ္းေပၚသိုု႔က်ၿပီးေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္းေၾကာင့္္ ဦးအင္ယူေယာ္္ဆန္မွာဆီးအိမ္တြင္လက္နက္ႀကီးက်ည္ထိမွန္ၿပီးေသဆံုုးသြားေၾကာင္းႏွင့္ ေဒၚေဖာင္ဂ်ံဳထုုဆန္မွာလည္းဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရရွိၿပီးေဆးကုုသမွဳခံယုုေနေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။ ယင္းေန႔နံနက္၅း၂၂-၅း၃၅နာရီအခ်ိန္အတြင္း ေကအိုုင္ေအအမွတ္(၁၁)တပ္ရင္းသည္ ဒံုုဘြမ္ေက်းရြာအနီးရွိ ခ.လ.ရ(၂၉ ၈)လက္ေအာက္ခံ တင္းရပ္ျမစ္စခန္းအားသြားေရာက္စီးနင္းပစ္ခတ္ရာမွ ႏွစ္ဖက္တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ျမန္မာစစ္တပ္မွလက္နက္ႀကီးပစ္ထည့္လိုုက္ျခင္းျဖစ္သည္။