ကဝါးပန္ေက်းရြာ ႏွင့္ ထင္ဘိုုင္လံုုက်တ္ ေအာက္ပိုုင္းတစ္ေလ်ွာက္တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြား

KIA တပ္ရင္း(၂၂) မွတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ဆြမ္ပရာဘြမ္လမ္း နမ္ခမ္းမွတက္လာေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္ေႀကာင္း သည္ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁:၅၀ မွ ေန႔လည္ ၁၂:၁၅ အခ်ိန္အတြင္း ဆြမ္ပရာဘြမ္၊ ထင္ဘိုုင္လံုုက်တ္ ေအာက္ပိုုင္းတစ္ေလ်ွာက္တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ KIA တပ္ရင္း(၇) တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္ေႀကာင္း သည္လည္း ကဝါးပန္ေက်းရြာ ၌  ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀:၁၅ တြင္ တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အျပစ္မဲ့ရြာသား (၆) ဦ္းအား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္

ပူတာအိုုခရိုုင္၊ နမ္ခမ္းေက်းရြာတြင္ေနထိုုင္ေသာ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ေနအိမ္တိုုင္းသိုု႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ စစ္ေဆးၿပီး နမ္ခမ္းေက်းရြာႏွင့္ အင္၀ိုုင္းေဘာ္ ေက်းရြာေနအျပစ္မဲ့ရြာသား (၆) ဦ္းအား ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂  ရက္ေန႔တြင္ ပူတာအိုုသိုု႔ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္းသိရွိရသည္။ တနိုုင္းသိုု႔ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁  ရက္ေန႔ ည ၉း၀၆ အခ်ိန္တြင္ စက္ေလွျဖင့္ေရာက္လာေသာ ေအာင္ေလာက္ ရြာသားဦးေဇာ္၀င္းထံမွ ေငြ (၁၀၀၀၀၀) က်ပ္ ကိုု ခ.လ.ရ (၈၆) မွတပ္မေတာ္သား (၄) ဦးသည္ ဆိုုင္းေတာင္နယ္ေျမအနီးတြင္ ေတာင္းယူၿပီး ၊ ဒါဗီျမစ္ကမ္းတစ္၀ိုုက္ရွိ ျပည္သူ.စစ္ အဖြဲ႔သားမ်ားဟုုခန္႔မွန္းရသူမ်ား ထံမွေငြ (၂၀၀၀၀၀) က်ပ္ ကိုုလဲ ထပ္မံေတာင္းယူ သြားေၾကာင္း သိရွိရသည္.

အသင္းေတာ္မွ ဦးေဆာင္၍ ေတာရွင္း၊ ခ်ံဳႏြယ္မ်ားသုုတ္သင္ ရွင္းလင္း ေန

တနိုုင္းတြင္စစ္ေဘးေရွာင္အိမ္ေထာင္စုု(၄၀ ) ခန္႔အား ဆြမ္ဘြီယန္ခရိုုင္ ပါနက္ေက်းရြာသိုု႔ ေျပာင္းေရြ႕ေနရာခ်ထားနိုုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ခရစ္ယန္ အသင္းေတာ္မွသင္းအုုပ္ဆရာ၊ဓမၼအမွဳေတာ္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ေက်းရြာေကာ္မတီမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ဦးေဆာင္၍ ေတာရွင္းျခင္း၊ ခ်ံဳႏြယ္မ်ားသုုတ္သင္ ရွင္းလင္း ေနေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ျမစ္ၾကီးနားတြင္ မူခင္း ျဖစ္ပြားမူ ႏႈန္းျမင့္တက္

လြတ္ျငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးလုိက္သည့္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၃ ရက္ေန႕ ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္ကာ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ မူခင္းျဖစ္ပြားမူႏႈန္း သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း သိရသည္။ ေန႕လည္ေန႕ခင္း လမ္းမမ်ားတြင္ ပုိက္ဆံအိတ္ႏႈိက္၊ ဆြဲၾကိဳးျဖတ္၊ အလစ္သုတ္ မူမ်ား မၾကာ ခဏျဖစ္ပြားလာေၾကာင္း ျမိဳ႕ခံမ်ားက ဆုိသည္။ ေအာက္တုိဘာလ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕၊ ေျမျမင့္ရပ္ကြက္ ရွိ ၉၉၉ အုတ္လုပ္ငန္း ပိုင္ရွင္၏ ေနအိမ္ကို မနက္ ၁ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ ဓျမတုိက္ခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။ လတ္တေလာတြင္ အိမ္တြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္ဓျမတုိက္မူ မ်ားလည္း ျမင့္တက္ လာေၾကာင္းသိရသည္။ လြတ္ျငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးလိုက္သည့္ အက်ဥ္းသား ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀ ၀န္းက်င္သာရွိျပီး အမ်ားစုမွာ ခုိး၊ ဆုိး၊ ႏႈိက္လူသတ္ ရာဇ၀တ္မူ ေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ခံ ရသူမ်ားျဖစ္သည္။

စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ား ခုိလႈံေနသည့္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕မွ ဆန္ကိုလံဘန္ဘုရားေက်ာင္း၀င္း ရွိ ခန္းမ မီးေလာင္

ေအာက္တုိဘာလ ၂၅ ရက္ေန႕၊ နံနက္ ၃ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိိဳ႕၊ ေအာင္နန္း ေက်းရြာမွ ဆန္ကိုလံဘုိကတ္ သလစ္ဘုရားေက်ာင္း၀င္းအတြင္းရွိ ႏွစ္ထပ္ေဆာင္ တေဆာင္ မီးေလာင္သြားေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းေနရာတြင္ ျမစ္ၾကီးနားႏွင့္ ၀ုိင္းေမာ္တ၀ုိက္မွ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား လာေရာက္ ခုိလႈံေနသည့္ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။ ယင္းမီးေလာင္မူသည္ အံအားသင့္ဖြယ္ျဖစ္ျပီး  တစုံတေယာက္မွ လုပ္ၾကံမီးရႈိ႕ျခင္းလည္းျဖစ္ႏုိင္ေက်ာင္း ယင္းဘုရားေက်ာင္း အတြင္း ေနထုိင္သူတဦးက ဆုိသည္။