ႏွစ္ဖက္တိုုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ ျပင္းထန္ေန

ဗန္းေမာ္ခရုိင္အတြင္းရွိ ဘြမ္ပရီေတာင္တြင္ေနရာယူထားေသာ ေကအိုုင္ေအအမွတ္(၁)တပ္ရင္းရွိရာသုိ႕  ျမန္မာစစ္တပ္မွ ဆက္လက္ထုိးစစ္ဆင္ေနမူေႀကာင္႔ ဧၿပီလ(၃)ရက္ နံနက္၁၀နာရီအခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ဖက္တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။ ဒမ္ဆပါမွတက္လာေသာျမန္မာစစ္တပ္မွေကအိုုင္ေအတပ္ရင္း(၁) တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအား ဧၿပီလ(၁)ရက္ ေန႔လည္၁း၁၀နာရီအခ်ိန္မွစတင္ျပီး ခ်ံဳခိုုတိုုက္ခိုုက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ဆက္လက္၍ ျမစ္ႀကီးနားခရုိင္ ဒြမ္ဘုုန္ေက်းရြာစာသင္ေက်ာင္းတြင္ေရာက္ရွိေနေသာ ခ.လ.ရ(၂၉ ၈)တပ္မွျမန္မာစစ္သားအင္အား(၃၀)ေက်ာ္ႏွင့္ ေကအိုုင္ေအ အမွတ္(၁၁)တပ္ရင္းတိုု႔ ဧၿပီလ(၂)ရက္ ညေန ၆း၄၀-၇း၀၅နာရီအတြင္း တိုုက္ပြျဲဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ခ.လ.ရ(၂၉၈) တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ဧၿပီလ(၂)ရက္ ေန႔လည္ ၁၁း၃၀နာရီခန္႔မွစ၍ ဘြမ္ဘုုန္ျမစ္ရိုုးေအာက္ေျခမွတစ္ဆင့္ တင္းရတ္ျမစ္ဆံုုတံတားတစ္ေလၽွာက္သြားလာလွဳပ္ရွားေနေၾကာင္းဆက္လက္သိရွိရပါသည္။

မုံးစီးခရုိင္ လြယ္ဆိုုင္ေက်းရြာအနီးတြင္လည္း မ.ဟ.ဟ အမွတ္ (၂)တပ္ရင္းမွတပ္ဖြဲ႔့္၀င္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အင္အား (၅၀)ခန္႔ ဧၿပီလ(၁)ရက္ နံနက္၁၀း၁၅နာရီအခ်ိန္တြင္ တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

လြန္ခဲ႔ေသာမတ္လ ၃၁ ရက္ည ၁၁း၁၅ အခ်ိန္တြင္ ဟူးေကာင္းခရုိင္ တြမ္မရိေက်းရြာရွိ ေကအိုုင္အုိခရုိင္ရုံးတြင္တပ္စြဲေနရာယူထားေသာျမန္မာစစ္တပ္အား ေကအိုုင္ေအတပ္ရင္း (၁၄)တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ အာပီဂ်ီ၊ကရလ၊၇၉မမ၊စက္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္တိုုက္ခိုုက္ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္မွလည္း ေမာ္တာ၊ စက္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Leave a Reply

*