လက္နက္ႀကီးထိမွန္ျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ(၂)ဦးေသဆံုုး

ဧၿပီလ(၁၁)ရက္ ေန႔လည္ ၂း၀၅-၅း၃၀နာရီအတြင္း ဟူးေကာင္းခရိုုင္၊ တနိုုင္း(ဒကစ)တပ္မွ ေကအိုုင္ေအ တပ္မဟာ(၂) ဌာနခ်ဳပ္အနီးတစ္၀ိုုက္သိုု႔ လက္နက္ႀကီးအခ်က္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ၊ ေတာင္ယာသြားရာမွ ျပန္လာေသာ ေအာင္ေလာက္ေက်းရြာမွသားအဖႏွစ္ဦး အား လက္နက္ႀကီးက်ည္တစ္လံုုး သြားေရာက္ထိမွန္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ လက္နက္ႀကီးက်ည္စမ်ားသည္ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးအင္ေပါက္ေယာ္ ၏ေျခေထာက္တြင္ထိမွန္ကာဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး သားျဖစ္သူ ေမာင္အင္ေပါက္ေနာ္ရိန္(အသက္-၂၂ႏွစ္)၏ ရင္ဘတ္ႏွင့္ခႏၶာကိုယ္တြင္ လက္နက္ႀကီးက်ည္စထိမွန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ေသဆံုးသြားေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ဆက္လက္၍ လိုုင္ဇာခရိုုင္၊ ခါရာေတာင္၊ ဘြမ္ရဲေတာင္ႏွင့္လံုုေရာက္တြင္ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ေကအိုုင္ေအအမွတ္(၂၃၊ ၄၀) တပ္ေပါင္းစုုရွိရာ လန္တာေတာင္ဖက္သိုု႔ဧၿပီလ(၁၁)ရက္ေန႔လည္ ၂း၁၀-၃း၂၅နာရီအတြင္းလက္နက္ႀကီးအႀကိမ္ေပါင္း(၂၃)ႀကိမ္ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ၊ လက္နက္ႀကီးက်ည္စထိမွန္ျခင္းေၾကာင့္ ဌက္ေပ်ာထမ္းေနေသာ လိုုင္ဇာမုုတ္လုုံေန ေမာင္ေနာ္ဆန္ ေသဆံုုးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ သူနွင့္အတူဌက္ေပ်ာထမ္းေနေသာ ဦး၀မ္ဒဲလရစ္သည္လည္းက်ည္စထိမွန္ကာဒဏ္ရာရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လိုုင္ဇာျပည္သူ႔ေဆးရံုုတြင္ေဆးကုုသမွဳခံယူေနေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

Leave a Reply

*