ျမန္မာအစုိးရ စစ္တပ္ ခ၀န္ဘန္ ( ေက်ာက္စခန္း) ေက်းရြာတြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္ ရြာသားမ်ားပုိင္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ခုိးယူ

ျမန္မာအစုိးရ စစ္တပ္ စကခ ၂၁ လက္ေအာက္ခံ၊ ခလရ ၄၇၊ ခလရ ၅၆၊ ခမရ ၆၀၁ တပ္ရင္း ၃ ရင္း၊ စုစုေပါင္းအင္အား ၂၀၀ ခန္႕သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မုိးေမာက္ျမိဳ႕နယ္အနီး၊ ခ၀န္ဘန္ ( ေက်ာက္စခန္း ) ေက်းရြာတြင္းတြင္ ၀င္ေရာက္ တပ္စြဲ ေနျပီး ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ေန႕တြင္ ရြာတြင္းရွိ ေနအိမ္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ျပီး ရရာပစၥည္းမ်ားကို ယူငင္ေနေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းေက်းရြာသားမ်ားသည္

 ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္ စတင္၀င္ေရာက္ခ်ိန္မွ စတင္ကာ ေကအုိင္အုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမသို႕ ထြက္ေျပးတိ္္မ္းေရွာင္သြားခဲ့သည္။ ယင္းေက်းရြာသည္ ျမန္မာအစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိသည့္ ေက်းရြာျဖစ္သည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ ခ၀န္ဘန္(ေက်ာက္စခန္း) ေက်းရြာေန မုိးေမာက္ျမိဳ႕နယ္ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ အလယ္တန္းျပဆရာမ ေဒၚသဲသဲ (၃၆) ႏွစ္ သည္ ျမန္မာအစုိးရ စစ္တပ္မွ ေက်းရြာတြင္းသို႕ အေၾကာင္းမဲ့ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသနတ္ဒဏ္ရာရျပီး မုိးေမာက္ေဆးရုံသုိ႕ တင္ပို႕ ကုသေနေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္မ်ားသည္ ေကအုိင္ေအ ေရွ႕တန္းစခန္းရွိရာ ေလာ့ဒန္ေက်းရြာသို႕  ခ၀န္ဘန္ ( ေက်ာက္စခန္း ) ေက်းရြာတြင္းမွ အကာအကြယ္ ယူ၍ လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္   ေန႕စဥ္ပစ္ခတ္   ေနေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply

*