ျမန္မာစစ္တပ္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုုမ်ားတိမ္းေရွာင္ေနရ

ဧၿပီလ (၁၁)ရက္ ေန႔လည္ ၂း၀၀နာရီအခ်ိန္မွစ၍ ေကအုုိင္ေအမ်ားရွိရာ ေနရာအရပ္ရပ္သိုု႔ ျမန္မာစစ္တပ္မွလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၂း၀၀နာရီ၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လိုုင္ဇာအထက္ပိုုင္းရွိေတာင္၊ လိုုင္စင္ေတာင္၊ ေကအိုင္ေအ တပ္ရင္းအမွတ္ (၁)၊ (၃)၊ (၁၁)၊ (၁၈)၊ (၁၉ )၊ (၂၃)၊(၂၄)၊ (၃၀) ႏွင့္ အမွတ္(၂၅၃) လွဳပ္ရွားတပ္ရင္း မ်ားရွိရာဖက္သိုု႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ တပ္မဟာ(၂)ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ေအာင္ေလာက္႔ဖက္သိုု႔လည္းလက္နက္ႀကီးျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္အျပင္ ဗုံးႀကဲ ေလယာဥ္ျဖင့္လည္းေ၀ဟင္မွဗံုုးက်ဲခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ဖားကန္႔ေဒသ၊ ကန္မိုုင္းေဒသ ေကအိုင္အို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံး စိုုက္ရာ၊ ေကအိုင္ေအ အမွတ္(၆)တပ္ရင္းႏွင့္ မ.ဟ.ဟ တိုု႔ေနရာခ်ထားရာ လိုုင္ေနာင္ခူးေက်းရြာဖက္သိုု႔ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္မ်က္ႏွာ(၄)ဖက္ဖြင့္ကာ အင္အားအလံုုးအရင္းျဖင့္ခ်ီတက္လားေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ေနာင္လြတ္၊ လိုုင္ေနာင္ျမစ္ေအာက္ဖက္ ကထန္ယန္ႏွင့္ဆီအန္ေက်းရြာ၊ ဂ်ာရာယန္ႏွင့္ မီးရထားလမ္းဖက္ ထင္းရွဴးေတာင္မွေက်ာ္ျဖတ္ကာခ်ီတက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

လုုိုုင္စင္ေတာင္၊ ပါေဂ်ာင္ေက်းရြာ ဖက္သိုု႔ ဥဂါရွန္ေတာင္မွ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ မမ-၁၂၀ လက္နက္ႀကီးျဖင့္(၁၂)ႀကိမ္ပစ္သြင္းခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လိုုင္စင္၊ ပါေဂ်ာင္ေက်းရြာသူ/သားမ်ားသည္ တရုုတ္နယ္စပ္သိုု႔သြားေရာက္ခိုုလွံဳေနၾကေၾကာင္းဆက္လက္သိရွိရပါသည္။

ျမစ္ႀကီးနားခရိုုင္၊ ကဆုုန္ေက်းရြာသူ/သားမ်ားသည္လည္းလက္ရွိအခ်ိန္တြင္နမၼတီးဖက္သိုု႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

 

Leave a Reply

*