ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒကိုု ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲက်င္းပ

Photo: Pan Naw Chya Khyi

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉:၀၀ နာရီတြင္ ျမစ္ႀကီးနားမေနာကြင္းရွိခန္းမတြင္ WMR ႏွင့္ KNC,KDP, KSDP ႏိူ င္ငံေရးပါတီအဖြဲ႔မ်ားမွဦးေဆာင္၍၂၀၁၇ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒကိုု ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲက်င္းပရာ ျပည္သူလူထု (၆၀၀) ေက်ာ္အင္အားျပတက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အဆိုပါ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပပြဲ တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္က ေက်ာက္စိမ္းသည္ ကခ်င္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းရင္းသား လက္ထဲ႐ွိေရး ၊ အႀကီးစားလုပ္ကြက္အလိုမ႐ွိ၊ စက္ယႏၱရား ကန္႔သတ္ေရး အျမန္လုပ္ေပးေရး၊ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒ အျမန္ျပ႒ာန္းေပးေရး၊ ကခ်င္လူမ်ိဳမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္ေရး တန္းတူ အခြင့္ေရး ႐ွိေရး၊ အစရွိ ေသာ ေႀကြးေၾကာ္သံမ်ား ျဖင့္ ဆႏၵေတာင္း ဆို ခ့ဲ ၾက ေၾကာင္း ဆက္လက္ သိရွိရသည္။

Leave a Reply

*