ျမစ္ၾကီးနားတြင္ မူခင္း ျဖစ္ပြားမူ ႏႈန္းျမင့္တက္

လြတ္ျငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးလုိက္သည့္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၃ ရက္ေန႕ ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္ကာ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ မူခင္းျဖစ္ပြားမူႏႈန္း သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

ေန႕လည္ေန႕ခင္း လမ္းမမ်ားတြင္ ပုိက္ဆံအိတ္ႏႈိက္၊ ဆြဲၾကိဳးျဖတ္၊ အလစ္သုတ္ မူမ်ား မၾကာ ခဏျဖစ္ပြားလာေၾကာင္း ျမိဳ႕ခံမ်ားက ဆုိသည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕၊ ေျမျမင့္ရပ္ကြက္ ရွိ ၉၉၉ အုတ္လုပ္ငန္း ပိုင္ရွင္၏ ေနအိမ္ကို မနက္ ၁ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ ဓျမတုိက္ခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။ လတ္တေလာတြင္ အိမ္တြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္ဓျမတုိက္မူ မ်ားလည္း ျမင့္တက္ လာေၾကာင္းသိရသည္။

လြတ္ျငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးလိုက္သည့္ အက်ဥ္းသား ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀ ၀န္းက်င္သာရွိျပီး အမ်ားစုမွာ ခုိး၊ ဆုိး၊ ႏႈိက္လူသတ္ ရာဇ၀တ္မူ ေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ခံ ရသူမ်ားျဖစ္သည္။

Leave a Reply

*