ေအာင္ဘာပတ္ေမာ္ ဝန္းက်င္ တိုုက္ပြဲျပင္းထန္၊ နမ္ခမ္း၇ြာစာသင္ေက်ာင္းထဲလက္နက္ႀကီး က်

မတ္လ(၅)ရက္နံနက္၁၁း၁၅ မွ ၁၁း၅၅ အခ်ိန္အတြင္း ေကအိုုင္ေအ တပ္၇င္း(၁၄)မွတပ္ေနရာယူလ်က္ရွိေသာေအာင္ဘာပတ္ေမာ္အထက္ေတာင္ကုုန္းေပၚသိုု႔ျမန္မာတပ္မွစစ္အင္အားအလံုုးအရင္းျဖင့္ထိုုးစစ္ဆင္လာေသာေၾကာင့္တိုုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားၿပီး ၁၁း၅၅ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေကအိုုင္ေအ တပ္၇င္း(၁၄)မွ ေနာက္တန္းသိုု႔ဆုုတ္ကာျပန္လည္ျပင္ဆင္ေနရာယူ ထားေၾကာင္းသိရွိရသည္။

မတ္လ(၅)ရက္ နံနက္၁၁း၄၀မွေန႔လည္၁၂း၁၀ အခ်ိန္အတြင္း ေကအိုုင္ေအ တပ္၇င္း(၁၄)မွ ေနရာယူထားေသာဒင္ခြန္ႏွင့္ ဒင္ခြန္ျမစ္တံတား တစ္၀ုုိက္တြင္ သံလြင္ေမာ္ဖက္မွတက္လာေသာဗမာတပ္ႏွင့္ ေကအိုုင္ေအတပ္မ်ား တိုုက္ပြဲစတင္ျဖစ္ပြားကာ ညေန၅း၅၅ မွ ၆း၃၀ တြင္တိုုက္ပဲြေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံျဖစ္ပြားေၾကာင္းသိရွိရသည္။ တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနခ်ိန္အတြင္း သံလြင္ေက်းရြာရွိ ျမန္မာတပ္မွ လက္နက္ႀကီး(၁၀)ႀကိမ္ထက္မနည္းပစ္ခတ္ ခဲ့ၿပီး နမ္ခမ္း၇ြာစာသင္ေက်ာင္းထဲသိုု႔ လက္နက္ႀကီး(၂)လံုုးက်ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

မတ္လ(၅)ရက္ေန႔ ညေန၂း၂၅မွ ၂း၄၀ အခ်ိန္အတြင္း နယ္လွည့္ႀကည့္ရွဳစစ္ေဆးေနေသာေကအုိင္ေအ တပ္၇င္း(၁၄) တပ္ႏွင့္ လပူခဖက္ျခမ္းမွတက္လာေသာ ျမန္မာတပ္မ်ား လံုုဂၽြန္ပါေဘာ္၊ ဂၽြန္ျမစ္တစ္၀ိုုက္တြင္ ထိေတြ့ တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

မတ္လ(၅)ရက္ေန႔လည္ ၁၂း၀၀မွ၁၂း၄၀ အခ်ိန္အတြင္း ေကအိုုင္ေအတပ္၇င္း (၇)နယ္ေျမ၊ တယန္းဇြပ္ဖက္သိုု႔ ခ်ီတက္လာေသာျမန္မာတပ္အား ေကအိုုင္ေအတပ္၇င္း(၂၂)မွ က၀ါးပန္ႏွင့္ထင္ဘိုုင္ႀကားတြင္ ဆီးႀကိဳတိုုက္ခိုုက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ေကအိုုင္ေအဖက္မွ ၇၉ မမ ေလာင္ခ်ာၿဖင့္စတင္ပစ္ခတ္ရာမွတိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေ၇ွ့တန္းသတင္း ၾကားသိရသည္။

Leave a Reply

*