ေမာ္၀န္းတြင္ ေက်ာင္းသားႏွစ္ေယာက္ကားတိုက္ခံရ

မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔လည္ ၁နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဖားကန္႔၊ ေမာ္၀န္းကေလး ႀကြယ္၀ကုုမၺဏီမွေျမဇာသယ္ကား တစ္စီးသည္ ေမာ္၀န္းေက်းရြာေန ကိုုးတန္းေက်ာင္းသား ေမာင္ခါးထုုမ္ဆိုုင္းဂ်တ္ေအာင္(အသက္-၁၆ႏွစ္) ႏွင့္ ေမာင္ခါးထုုမ္မ်ိဳးဂ်တ္ေအာင္(အသက္-၁၅ႏွစ္) ညီအစ္ကိုုႏွစ္ဦးအားတိုုက္မိျခင္းေၾကာင့္ ေမာင္ခါးထုုမ္ဆိုုင္းဂ်တ္ေအာင္မွာ အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေနရာတြင္ပင္ေသဆံုုးသြားၿပီး ညီျဖစ္သူေမာင္ခါးထုုမ္မ်ိဳးဂွတ္ေအာင္မွာလည္းဒဏ္ရာျပင္းထန္ေသာေၾကာာင့္ဖားကန္႔ေဆးရံုုသိုု႔ေခၚေဆာင္သြားလိုုက္ေႀကာင္းသိရွိရသည္။

Leave a Reply

*