ေတာင္ခါးတံတားတြင္ စက္ေလွမ်ားအားျဖတ္သန္းခြင့္ပိတ္ထား

ဟူးေကာင္းခရိုုင္၊ လမုုန္ေက်းရြာမွ လီဆူးျပည္သူ႔စစ္(၁၀)ေယာက္ေက်ာ္ခန္႔သည္ မတ္လ(၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ခါးတံတားမွျဖတ္သန္းသြားလာေနေသာ ျပည္သူလူထုုပိုုင္စက္ေလွမ်ားအားျဖတ္သန္းခြင့္ပိတ္ပင္ေနၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Leave a Reply

*