ေကအိုုင္ေအ မွျမန္မာစစ္ကား တန္း အားဟန္႔တား တိုက္ခိုက္

မူဆယ္ခရိုုင္၊ ေကာင္းဆထီးေက်းရြာတြင္ Tung Fung ကားတစ္စီးျဖင့္တက္လာေသာ အင္အား(၂၀)ခန္႔ရွိျမန္မာစစ္တပ္အား ေကအိုုင္ေအ အမွတ္(၃၆)တပ္ရင္းမွ မတ္လ(၂၇)ရက္ေန႔နံနက္ ၈း၂၇နာရီအခ်ိန္တြင္ ခက်န္ခ်ိဳင့္ တြင္ဆီးႀကိဳတိုုက္ခိုုက္ခဲ့ၾကေၾကာင္းေရွ႕တန္းသတင္းမ်ားမွသိရွိရပါသည္။

ထို႔အတူ မတ္လ(၂၆)ရက္ေန႔၊ မ.ပ.ခ မွ လက္နက္ ခဲယမ္း ႏွင့္ ရိကၡာ၊ အသံုုးအေဆာင္မ်ားသယ္ေဆာင္၍ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ေက်ာ္ျဖတ္ တက္လာေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ ကားတန္း(၄၀)စီးအဖြဲ႔အားလည္းေဒသခံ ေကအိုုင္ေအ တပ္ မွ တယန္းဇြပ္အနီး ေနရာ(၂)ေနရာတြင္ ဟန့္တား တိုက္ခိုက္ခဲ့ ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

တဖန္တနိုုင္းေဒသ၊ ခဒဇြပ္ ျမန္မာစစ္တပ္ ခ.လ.ရ(၂၉၈)မွ   မတ္လ(၂၆)ရက္ေန႔ ညေနပိုုင္းတြင္လက္နက္ငယ္မ်ား ျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ ဝိုက္ ၅ ႀကိမ္၊ ၆ႀကိမ္ခန္႔ အသံေပးပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Leave a Reply

*