ေကအိုုင္ေအႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္

ဟူးေကာင္းခရိုုင္၊ ကြန္စိုုင္းျမစ္ကမ္းနားရွိ ေတာ္ရဲေရႊေမာ္ တ၀ိုက္ သြားလာလွဳပ္ရွားေနေသာျမန္မာစစ္တပ္အား ေကအိုုင္ေအတပ္ရင္း(၁၄)တပ္ဖြဲ႔ မွ မတ္လ(၂၉ )ရက္ ည ၁၀း၀၀နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ RPG (၃)ႀကိမ္၊ KRL (၂)ႀကိမ္၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေရွ႔တန္းသတင္းမ်ားမွသိရွိရသည္။

တဖန္မတ္လ(၃၀)ရက္ ည၉ း၃၀နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ နမ့္ခမ္းေက်းရြာတြင္ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ေကာင္းရာပါဖက္သိုု႔ ၈၁-မမ ဟုုယူဆရေသာလက္နက္ႀကီးျဖင့္ (၃)ႀကိမ္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းဆက္လက္ရရွိပါသည္။

Leave a Reply

*