ေကအိုင္ေအ တပ္ရင္း(၂၃) ေဒသ ဘြမ္ရဲန္ႏွင့္ ခယားကို ဗမာ့တပ္မေတာ္ကစတင္ပစ္ခတ္

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ေကအိုင္ေအ တပ္ရင္း(၂၃) ေဒသ ဘြမ္ရဲန္ႏွင့္ ခယားကို ဗမာ့တပ္မေတာ္က မတ္လ၊ ၂၁ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၁း၄၀) အခ်ိန္တြင္ ပိြဳင့္ဖိုက္၊ MG-42. စက္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။

မံစီျမဳ႕ိနယ္ရွိ တပ္ရင္း (၂၇) ဒူခူေတာင္ကုန္းကိုလည္း ခလရ (၄၇) တပ္မ်ားက မတ္လ(၂၀) ရက္ နံနက္(၁၀) နာရီတြင္ပ (၆၀မမ)ေမာ္တာျဖင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။

Leave a Reply

*