အရပ္သား တစ္ဦး မုိင္း နင္းမိ၍ ေသဆံုုး

လြယ္ေဂ်တိုုက္နယ္အတြင္းရွိ မန္ေကာင္းေက်းရြာတြင္အလုုပ္လာေရာက္လုုပ္ကိုုင္ေနေသာ ေမာင္ေနဆန္း(အသက္-၂၁ႏွစ္) သည္ မတ္လ(၆)ရက္ေန႔ ညေန၄း၀၀အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ႀကံသြားခုုတ္ၿပီး လြယ္ေဂ်ေနအိမ္သိုု႔ ျပန္လာရာလမ္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွေထာင္ထားေသာမုိင္း ကိုုနင္းမိ၍ေပါက္ကြဲသြားသည့္ဒဏ္ေၾကာင့္ လြယ္ေဂ်ေဆးရံုုတြင္ေသဆံုုးသြားေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Leave a Reply

*