အင္ဂ်န္ဒံုုတြင္AG အသင္းေတာ္ဘုုရားေက်ာင္းပိုုင္ဆိုုင္မွဳအျငင္းပြားၾက

ဧၿပီလ(၅)ရက္ေန႔၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ အင္ဂ်န္ဒံုုတြင္ ျမစ္ ႀကီးနာ:ခ႐ိုင္ AG (1) ႏွင့္ AG (2) အသင္းေတာ္ တိုု႔မွ ဘုုရားေက်ာင္းပိုုင္ဆိုုင္မွုဳႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအျငင္းပြားရာမွ ျပႆနာျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း္ခဲ့ကာ ယင္းေန႔ ည ၁၀း၀၀နာရီအခ်ိန္ထိ အခ်င္းခ်င္းေစာင့္ၾကည့္ေနၾကေၾကာင္းလည္း ေဒသခံမ်ားမွတစ္ဆင့္သိရွိရပါသည္။

Leave a Reply

*