လြမ္းေမာဖြယ္ အလွမွ ရင္ေမာဖြယ္ ဘဝသို႕ (အပုိင္း – ၁)

လွပေသာ ရႈခင္းကို ၾကည့္ရႈရျခင္းသည္ ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ ရသ ကို ခံစားေစႏုိင္သကဲ့သုိ႕ လြမ္းေမာဖြယ္ခံစား ခ်က္မ်ားကိုလည္းေပးစြမ္းႏုိင္သည္။ ဧရာ၀တီျမစ္၏ အလွဆုံးေနရာျဖစ္ေသာ ျမစ္ဆုံသည္ ျမစ္ၾကီးနားျမိ ု ့ မွ ၂၈ မုိင္သာ ေ၀းသည္ ျဖစ္၍  ရင္ေမာခ်င္သူ၊ လြမ္းေမာခ်င္သူ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဧည့္သည္မ်ားသည္ ေက်ာက္တုံးေက်ာက္ေဆာင္မ်ား ၾကားမွ လႈိင္းတံပိုးႏွင့္ အရွိန္အဟုန္ျပင္းထန္စြာ စီးဆင္းသည့္ ျမစ္ဆုံသုို႕သြားေရာက္ၾကသည္။

ယခု တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္းအတြက္  အသုံးျပဳမည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းလ်က္ရွိသည့္ ကန္ပုိက္တီလမ္းကို ေကအုိင္ေအမွ ပိတ္ဆုိ႕တားဆီးခဲ့ပါက ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ေပၚရွိ ကုန္မာဆုိင္မ်ားမွ ေတြ႕ကရာဘိလပ္ေျမမ်ား၊ ျမန္မာျပည္ထုတ္သံမ်ားကို အသုံးခ်ကာ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ သြားမည္ဟု ယူဆရသည္။ ထုိသို႕ကုန္မာဆုိင္မွ ဘိလပ္ေျမမ်ား၊ သံမ်ားကို  အသုံးျပ၍ တည္ေဆာက္ မည္ဆုိလ်င္ ေရကာတာ၏ ေရရွည္ခုိင္ခံ့မႈကို လုံေလာက္ေသာ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဥပမာအေနႏွင့္ မႏၱေလးက်ဳံးပတ္လည္ ျပန္လည္တူးေဖာ္၍ ကြန္ကရစ္ကန္အျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ေျပာင္းလဲစဥ္က အစုိးရထုတ္ေပးသည့္ ဘိလပ္ေျမ မ်ားသည္  ျမိဳ႕ေပၚရွိ ဘိလပ္ေျမဆုိင္ အသီးသီး သို႕ေရာက္သြားျပီး ထုိဆုိင္မွ ဘိလပ္ေျမႏွင့္တူေသာ ေျမသားမ်ားေရာစပ္ထားသည့္ ဘိလပ္ေျမမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးအဖြဲ႕မွ ျပန္လည္ ထုတ္ယူကာ ရရွိသည့္ အျမတ္မ်ားကို ခြဲေ၀စားေသာက္ကာ မႏၱေလးက်ဳံးကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ကို ကိုယ္ေတြ ့ သိခ့ဲရသည္။

ထုိကဲ့သုိ႕ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ က်ဳံးသည္ ေရေလွာင္ကန္သာျဖစ္ျပီး ဆည္မဟုတ္ပါ။ ယခု ျမစ္ဆုံေရကာတာသည္ အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာ စီးဆင္းေနေသာ ေရအား ကုိတားဆီးရမည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ႏုိင္ငံမွတင္သြင္းလာသည့္ ဘိလပ္ေျမမဆို ျမစ္ၾကီးနားသုိ႕ ေရာက္ရန္ ဘူတာေပါင္းမ်ားစြာကို ျဖတ္သန္းရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ျမစ္ၾကီးနားေရာက္ေသာအခါ ထုိ ဘိလပ္ေျမမ်ား၏ အရည္အေသြးျပည့္မီ ေနအုံးမည္ဟု အာမခံခ်က္မရပါ။ ထုိသုိ႕  ဘိလပ္ေျမမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ ထားသည့္ ေရကာတာသည္ ေရရွည္ အာမခံခ်က္ မရွိပဲ ျပိဳက်ခဲ့သည္ရွိေသာ္ အနီးဆုံးတြင္ရွိေသာ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ၾကီး အပါအ၀င္ အျခား ျမိဳ႕ရြာမ်ား ပ်က္ဆီးမည္ျဖစ္သည္။ ယင္း အပ်က္အစီး ဆုံးရႈံးမႈကို မည္သူက တာ၀န္ ခံေပးမည္ဆုိသည္မွာ ေမးခြန္းတခုျဖစ္ပါသည္။

ေရကာတာၾကီး ျပီးဆုံးသြားပါက ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအေနႏွင့္ ျမစ္ဆုံ၏ သဘာ၀အလွအစား ေရရွည္အတြက္ အာမခံခ်က္မရွိသည့္ ေရကာတာကို ေဒသခံလူမ်ဳိး မ်ားကို စုိးရိမ္သနားစိတ္ႏွင့္ လာေရာက္ၾကည့္ရႈေသာအခါ လြမ္းေမာဖြယ္အလွအစား ရင္ေမာဖြယ္မ်ားကို ေတြ႕ ျမင္ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ ျမစ္ဆုံအလွ  ေနရာတြင္ အစားထုိး ၀င္ ေရာက္လာမည့္ အႏၱရယ္မ်ားျပီး အာမခံခ်က္မရွိသည္ ့ လူေနမႈအတြက္ ရင္ေမာလွပါသည္။

ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္းသည္ ျပည္ေထာင္စု ဟု ေခၚေသာ ၿမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္မွု အတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ စီမံကိန္း ၿဖစ္သည္မွာေသခ်ာ၏ေလာ။ ၿပည္တြင္း ျပည္ပ မွအာလုံး အျပင္းအထန္း ၀န္း၀ုိင္း ကန္ ့ ကြက္ ေနသည္. ၾကား မွပင္၊ လက္ရိွ ၿမန္မာ အစိုးရ က မၿဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ေနရ သည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ျမစ္ဆုံေရကာတာႀကီး ျပိဳက် ခဲ့ေသာ္ ထုိေဒသခံ လူမ်ဳိး မ်ားမ်ုိးတုံးေပ်ာက္ကြယ္ သြားႏုိင္သည္မွာ သခ်ာၤသီအုိရီ ထုတ္ၿပရန္ မလုိပါ။

ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း စစ္ဆုတ္ရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ စတီး၀ဲလ္လမ္းမၾကီးသည္ လီဒုိျမိဳ႕ထိ ဆက္သြယ္ထားသည္ ျဖစ္၍ လီဒုိလမ္းမ ဟုေခၚဆုိခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ထုိလမ္းမၾကီးကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမျပဳပဲ သမုိင္း၀င္အေမြအႏွစ္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာလွပါျပီ။  ေလယဥ္ေပၚမွ ၾကည္ ့လ်င္လွပေသာ သစ္ေတာၾကီးမ်ားၾကား ေပတံတစ္ေခ်ာင္းခ်ထားသကဲ့သုိ႕ ေျဖာင့္တန္း ေသာလမ္းမၾကီးကို ၾကည့္ရသည္မွာလည္း ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ေကာင္းလွပါသည္။

ေဒသခံမ်ားသည္ သစ္ေတာ တန္းၾကီးကို မွီခုိရင္း ေတာင္ယာခုတ္လယ္လုပ္ခဲ့သည္မွာလည္း ႏွစ္ေပါင္းၾကာျမင့္ခဲ့ပါျပီ။  ေဒသခံမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ားမွာ အစုိးရအဆက္ဆက္မွ အသိပညာေပးျခင္းမရွိခဲ့သျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္စာရြက္ စာတမ္းမ်ား မရွိၾကေပ။ ယခုတြင္ေတာ့ ထုိေနရာမ်ားကို ယုဇနကုမၼဏီမွ  လမ္းတစ္ဖက္လ်င္ ၄ မုိင္စီ အစုိးရထံမွ  အခြင့္ယူျပီး စက္ယႏၱယားမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းဖ်က္ဆီးပစ္သျဖင့္ ကႏၱာရသဖြယ္ေျပာင္ရွင္း ေနျပီျဖစ္သည္။ ေဒသခံမ်ား၏လယ္ယာေျမမ်ားကိုလည္း သိမ္းယူၾကပါသည္။  ေဒသခံမ်ားမွာ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရထံသို႕ တုိင္ၾကား ႏုိင္ျခင္း မလုပ္ႏုိင္ၾကပါ။ တုိင္ၾကားမႈျပဳသည့္ တဦးႏွစ္ဦးကိုလည္း လက္မႈလယ္ယာမွ စက္မႈလယ္ယာသုိ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းသည္ျဖစ္၍ စက္မႈလယ္ယာကို အားေပးရမည္ဟူေသာ အေျဖမ်ိဳးကို သာေပးေလ့ရွိပါသည္။ စက္မႈလယ္ယာစနစ္ကိုၾကိဳဆုိပါသည္။

သို႕ေသာ္ လူတုိင္းစက္မႈလယ္ယာသုိ႕ ကူးေျပာင္းသြားႏုိင္သည္မဟုတ္ပါ။ အရင္းရွင္ လက္တဆုပ္သာလ်င္ တတ္ႏုိင္ျပီး လူအမ်ားစုမွာ လယ္ယာအသိမ္းခံရ၍ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းရန္ ခက္ခဲလာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ ရြာနီးခ်ဳပ္စပ္သာမက ေနအိမ္အနီးပါ မက်န္ လယ္ထြန္စက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ထြန္ယက္ျခင္း၊ စက္ယႏၱယားမ်ားျဖင့္ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းခံရျခင္း၊ ေက်းရြာရွိကြ်ဲႏြားမ်ားအတြက္ စားက်က္မခ်န္ေပးျခင္း၊ ယုဇနစိုက္ခင္းသုိ႕  ၀င္လာသည့္ ကြ်ဲႏြားမ်ားကို အဆိပ္ေကြ်းသတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ လီဒိုလမ္းမေပၚေနထုိင္သည့္ ေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ားမွာ ေန႕စဥ္ရက္ဆက္ မ်က္ရည္ႏွင့္ မ်က္ခြက္ျဖစ္ပါသည္။  ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားမွ တတ္ႏုိင္သူ အခ်ိဳ႕က အစုိးရထံသုိ႕ ေျမလြတ္ေျမရုိင္းမ်ားအား ႏွစ္ရွည္သီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးရန္   ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကိုလည္း ယုဇနလုပ္ကြက္ႏွင့္ မလြတ္ဟု ျပန္လည္ေျပာၾကားကာ ၁၀၅/၁၀၆ အပါအ၀င္ေျမႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခ်ထားေပးျခင္းမရွိပါ။

ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းအပါအ၀င္ လီဒုိလမ္းတေလ်ာက္ရွိ သိမ္းဆည္း ထားသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာျပည္၏ စတုထၳစပါးက်ီျဖစ္ရမည္ဟု ဆုိင္းဘုတ္မ်ား စုိက္ထားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္စိုက္ပ်ိဳးသည္မွ စပါးမဟုတ္ပဲ ပီေလာပီနံမ်ားသာ ျဖစ္ေနသျဖင့္ စုိက္ထူထားသည့္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားကို အားနာလွပါသည္။

ပီေလာပီနံမ်ားကို မုိင္ေပါင္းမ်ားစြာစုိက္ပ်ိဳးထားျပီး ပီေလာပီနံအားႏုိင္ငံျခားပို႕ကုန္အျဖစ္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ရန္အတြက္ ၾကဳိးစားေနပုံရပါသည္။ ယုဇနကုမၼဏီအားေမးလုိက္ခ်င္ပါသည္။ ကိုလုိနီေခတ္တြင္ ျမန္မာျပည္ၾကီးသည္ ခ်စ္တီးမ်ားအပါအ၀င္ အရင္းရွင္၊ေျမပုိင္ရွင္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သားမ်ားဒုကၡေရာက္ၾကရပါသည္။ ခ်စ္တီးမ်ား သိမ္းပိုက္ခဲ့ဘူးေသာ ေျမေနရာမ်ားသည္ လက္ရွိယုဇနမွ သိမ္းပိုက္လိုက္သည့္ ေျမေနရာမ်ားေလာက္ က်ယ္၀န္းမႈရွိပါရဲ႕လား။ ေျမစာရင္းဌာနတြင္ေတာ့ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ မ်ားက်န္ခဲ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

လယ္ေျမအသိမ္းခံရသူလယ္သမားမ်ား၏ ခံစားခ်က္သည္ ကိုလိုနီေခတ္တြင္ ခ်စ္တီးမ်ားေၾကာင့္ ခံစားရသည္မ်ားထက္ေလ်ာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ကိုယ္ခ်င္းစာေစခ်င္ပါသည္။ ကိုလုိနီေခတ္တြင္ အရင္းအႏွီး ထုတ္ေပးကာ အေၾကြးဆုံးေသာ လယ္ေျမမ်ားကိုသိမ္းသည့္ ခ်စ္တီးမ်ားကို အရင္းရွင္ေျမပိုင္ရွင္ဟု ေခၚၾကလ်င္ ယုဇနကုမၼဏီ၏ အာဏာအားကိုး လယ္ယာေျမသိမ္းပိုက္မႈကိုေတာ့ အာဏာရွင္ေျမပိုင္ရွင္စနစ္ဟု အမည္တပ္ရမည့္ စနစ္သို႕ ကူးေျပာင္းေနျပီလား . . . သုိ.မဟုတ္ ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္းႀကီး ေအာက္ မွ လြတ္ေၿမာက္ က်န္ခဲ့ႏိုင္ေသာ သူမ်ားကုိ အၿမစ္ၿပတ္ ေခ်းမွုန္းေရစီမံကိန္းေလာရင္ေမာ္မိပါသည္။

ယခင္က ေ၀ဟင္မွ လွပရင္ေမာစြာခံစားၾကည့္ရႈခဲ့ေသာ ေတာတန္းႏွင့္ ေျဖာင့္တန္းေသာလီဒုိလမ္းအား ယခုေ၀ဟင္မွၾကည္လ်င္ သစ္ေတာသစ္ပင္ကင္းေသာ မုိင္ေပါင္းရာခ်ိီ ရွည္လ်ားသည့္ ဖုန္းဆုိးေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားသည္ကို ရင္ေမာစြာေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

ဆက္ပါအုံးမည္။

Leave a Reply

*