လံုုခန္တြင္ ဓါးထိုုးမူျဖစ္ပြား

ဖားကန္႔ေဒသ၊ လံုုခန္ R.C.M ဘုုရားေက်ာင္း၀င္းရွိစစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမွ ဦးအင္ေပါ့မုုန္လုုန္(အသက္-၅၈ႏွစ္) ႏွင့္ ကိုုလမာဒန္ေအာင္(အသက္-၂၄ႏွစ္) တိုု႔သည္ မတ္လ(၂၆)ရက္ညေနပိုုင္းးတြင္စကားမ်ားရန္ျဖစ္ရာ ဦးအင္ေပါ့မုုန္လုုန္ မွ ကိုုလမာဒန္ေအာင္ အားဓါးျဖင့္ထုုိးသတ္လိုုက္ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။ ဦးအင္ေပါ့မုုန္လုုန္မွအရက္ေသစာေသာက္စား ထားေၾကာင္း လည္းသိရသည္။  ယင္းျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္လံုုခန္ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ဦးအင္ေပါ့မုုန္လုုန္အား ညေန ၇း၄၅ နာရီခန္႔တြင္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလိုုက္ေၾကာင္းဆက္လက္သိရွိရပါသည္။

Leave a Reply

*