လံုုရွားယန္တြင္မေနာပြဲက်င္းပ

ပူတာအိုုခရိုုင္၊ လံုုရွားယန္တြင္ ၀ုုန္ေပါင္မလိခူးမဂၽြယ္မေနာကြင္းအသစ္ႏွင့္ လံုုရွားယန္တည္ေထာင္ျခင္းႏွစ္(၅၀)ျပည့္အထိမ္းအမွတ္မေနာပြဲႀကီးအား မတ္လ(၂၇) ရက္ နံနက္ ၈း၀၀နာရီတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ဆက္လက္၍၊ ကြတ္ခိုုင္ၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္တိုုင္းရင္းသားရိုုးရာယဥ္ေက်းမွဳမေနာကြင္းတြင္ “မိုုးမိတ္သိန္းနီမဂၽြယ္ဘံုုဆြမ္ရွီမေနာပြဲ“ ကိုုရွမ္းျပည္နယ္ကခ်င္ ႐ိုးရာစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳအဖြဲ႔မွ ဦးေဆာင္၍ ဧၿပီလ(၃-၆)ရက္အတြင္း က်င္းပျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Leave a Reply

*