လေဂ်ာင္ႏွင့္ေဂၚလုုရန္ေက်းရြာအနီးတိုုက္ပြဲျဖစ္ပြား

ဗန္းေမာ္ခရိုုင္၊ လေဂ်ာင္ေက်းရြာအနီးတြင္ ေကအိုုင္ေအ အမွတ္(၁)တပ္ရင္းမွ စစ္သည္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ သည္ဧၿပီလ(၆)ရက္ နံနက္၉ း၃၀နာရီအခ်ိန္တြင္တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းေရွ႔တန္းသတင္းမ်ားမွသိရွိရပါသည္။ ဆက္လက္၍ ဖားကန္႔ေဒသ၊ ခရိုုင္းရြန္းႏွင့္ ေဂၚလုုရန္ ႀကားသြားလာလွဳပ္ရွားေနေသာ ခ.လ.ရ(၂၅၅) တပ္မွစစ္သည္အင္အား(၃၀)ေက်ာ္ခန္႔အား ေကအိုုင္ေအ အမွတ္(၆)တပ္ရင္းမွတပ္သားမ်ားမွ သြားေရာက္ပစ္ခတ္ရာမွ ဧၿပီလ(၆)ရက္၊ နံနက္ ၅း၄၅ မွ ၉ း၄၀ နာရီအၾကားတိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယင္းတုုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာသိုု႔ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ရဟတ္ယာဥ္(၂)စီး ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ ေန႔လည္ ၁း၀၀-၁း၃၀နာရီအခ်ိန္အတြင္း ေကအိုုင္ေအမ်ားရွိရာဖက္သိုု႔မဲ၍ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာငး္ဆက္လက္သိရွိရပါသည္။

Leave a Reply

*