လိုုင္ေနာင္ျမစ္ဂိတ္ တြင္ စက္ေလွမ်ားအား၀င္ေရာက္စစ္ေဆး

မတ္လ ၃ ရက္, နံနက္ ၆ နာရီ အခ်ိန္တြင္ အင္းေတာ္ႀကီး လိုုင္ေနာင္ျမစ္ဂိတ္တြင္ေနရာ ယူထားေသာ ခ.လ.ရ(၂၃၅)တပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ စုုစုုေပါင္းအင္အား(၂၀)ခန္႔သည္ ျမစ္ေၾကာင္းအတြင္းရွိအျပစ္မဲ့ ျပည္သူလူထုုတိုု႔၏ စက္ေလွမ်ားထံအတင္းအဓမၼ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ေနၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

မတ္လ ၃ ရက္, ညေန ၈ နာရီ အခ်ိန္၊ နမ္ခမ္းၿမိဳ႔အ၀င္တြင္ တပ္မ(၈၈)လက္ေအာက္ခံ တပ္ဖြဲ႕၊စ.ရ.ဖ ႏွင့္ ရဲမ်ားပူးေပါင္းထားသည့္အဖြဲ႔မွ သစ္တင္လာေသာကား(၃)စီးအားဖမ္းဆီးလိုုက္ေသာေၾကာင့္ ၎တိုု႔ေနာက္တြင္အတူလိုုက္ပါလာေသာက်န္ကား(၇)စီးမွယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ေနာက္လိုုက္မ်ားသည္ အင္ေမာင္ျမစ္ အနီးတြင္ေမာ္ေတာ္ကားအားမီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးကာထြက္ေျပးသြားေၾကာင္းၾကားသိရသည္။

Leave a Reply

*