လိုုင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ ေလျပင္း မိုုးထန္ကာ မိုုးသီးမ်ားက်ေန

မတ္လ ၃ ရက္, ညေန ၅:၁၅ နာရီ အခ်ိန္၊ လိုုင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ရုုတ္တရက္ ေလျပင္းမ်ားတိုုက္ခတ္ကာ မိုုးသညး္ထန္စြာရြာသြန္းၿပီး မိုုးသီးမ်ားေႀကြက်ျခင္းေၾကာင့္ ၀ိုုင္ႀကိဳင္ IDP Camp ရွိစစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား၏ေနအိမ္(၂၅)လံုုးႏွင့္မီးဖိုုေခ်ာင္(၁၀)လံုုးပ်က္စီးသြားေၾကာင္းႏွင့္ ရပ္ကြက္(၅)အတြင္းတစ္၀ိုုက္တြင္သစ္ပင္မ်ားက်ိဳးက်ျခင္းေၾကာင့္မီးတိုုင္မ်ားပ်က္စီးသြားေၾကာင္းၾကားသိရသည္။

Leave a Reply

*