လရွပ္ေက်းရြာႏွင့္မန္ေကာင္းေက်းရြာမွရြာသူ/သားမ်ားစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ေနရ

မူဆယ္ခရိုုင္၊ လရွပ္ေက်းရြာႏွင့္မန္ေကာင္းေက်းရြာတြင္ေနထိုုင္ေသာေက်းရြာသူ/သား(၃၀)ေက်ာ္ခန္႔သည္ မတ္လ(၂၄)ရက္ေန႔မွစ၍ ေကအိုုင္ေအႏွင့္ျမန္မာစစ္တပ္အၾကားတိုုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ယခုုအခ်ိန္တြင္ ေဟာ္၀ါးေက်းရြာတစ္၀ိုုက္စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ရန္ေရာက္ရွိေနၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Leave a Reply

*