လမုုန္ေက်းရြာျပည္သူ႔စစ္စခန္းအားစီးနင္းတုုိက္ခိုုက္၊ ျမန္မာစစ္တပ္ဒ.က.စ မွပစ္လိုုက္ေသာလက္နက္ေၾကာင့္အျပစ္မဲ့ျပည္သူတစ္ဦးဒဏ္ရာရ

ဖားကန္႔ခရိုုင္၊ လမုု္န္ေက်းရြာျပည္သူ႔စစ္စခန္းရွိ ခ.လ.ရ(၈၆)တပ္ႏွင့္ လမုုန္ျပည္သူ႔စစ္တပ္ေပါင္းစုု အင္အား(၂၀)ခန္႔အား ဧၿပီလ(၆)ရက္ နံနက္ ၂း၃၀နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေကအိုင္ေအ ႏွင့္က ခ်င္ျပည္သူ႔စစ္ (မ.ဟ.ဟ) တပ္ဖြဲ႔မွသြားေရာက္္စီးနင္းတိုုက္ခိုုက္ခဲ့ရာမွတိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ယင္းကဲ့သိုု႔တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနခ်ိန္အတြင္း တနိုုင္းဒ.က.စ တပ္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လမုုန္ေက်းရြာမွ အျပစ္မဲ့လီဆူလူမ်ိဳးတစ္ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္းဆက္လက္သိရွိရပါသည္။

Leave a Reply

*