ဗမာ့တပ္မေတာ္က ေကအိုုင္ေအ တပ္ရင္း(၂၃)ေဒသ တစ္၀ိုုက္လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ေန

ဗမာ့တပ္မေတာ္က ေကအိုုင္ေအ တပ္ရင္း(၂၃)ေဒသ ခယားေတာင္တစ္၀ိုုက္တြင္ ယေန႔နံနက္၊ ၁၀း၄၈ မွ ၁၁း၁၀ မိနစ္အခ်ိန္အတြင္း ၆၀မမ၊၈၁မမ ေမာ္တာတိုု႔ျဖင့္ (၂၃)ႀကိမ္တိတိပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

မတ္လ၊၂၁ ရက္ယမန္ေန႔ည ၁၁း၅၀ မိနစ္တြင္လည္း ခယားေတာင္ေျခတြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ ေတာမီး႐ိႈ႕ရာ ေျမျမွဳပ္မိႈင္းတစ္ခုုေပါက္ကြဲခဲ့သည္ကိုုအေၾကာင္းျပဳ၍ စက္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပတ္ပတ္လည္ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

Leave a Reply

*