ဖရဲစစ္ေရွာင္စခန္းတြင္ အေအးပို၍အခက္အခဲႀကံဳေနရ

ဖရဲစစ္ေဘးဒုကၡသည္စခန္းတြင္ မတ္လ(၂၁) ရက္ေန႔မွစ၍ ေရခဲမွတ္ေအာက္အထိ အေအးပိုေနခဲ့ရာ ဒုကၡသည္မ်ားအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ေတြ႕ႀကံဳေနရေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ကေလးသူငယ္မ်ား ႏွင့္ ႏို႔စို႔ကေလးမိခင္မ်ား အေႏြးထည္ႏွင့္ေစာင္မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ အခ်မ္းဒဏ္ခံေနရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွတစ္ဆင့္ သတင္းရရိွပါသည္။

Leave a Reply

*