ပူတာအို ၿမိဳ့နယ္ တြင္တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြား

မတ္လ(၁၀)ရက္ေန႔ နံနက္၁၁း၂၀မွ၁၁း၅၅ နာရီအခ်ိန္အတြင္းကခ်င္ ျပည္သူ႔စစ္(MHH) မ်ားေနရာယူထားေသာ နမ္မနာတံတားဘက္ျခမ္းသိုု႔ ျမန္မာစစ္တပ္မွအင္အားအလံုုးအရင္းျဖင့္ခ်ီတက္ လာေသာေၾကာင့္တိုုက္ပြဲျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ဆက္လက္၍ ယင္းေန႔ေန႔လည္ ၁း၀၀မွ၁း၃၀နာရီအတြင္း ပူတာအို ၿမိဳ့နယ္၊ ဆြမ္ပီရန္ေက်းရြာႏွင့္ အင္ဆိုုင္းရန္ေက်းရြာၾကားတြင္ ေကအိုုင္ေအတပ္ရင္း(၇)ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားတိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေရွ႔တန္းသတင္းမ်ားမွသိရွိရသည္။

Leave a Reply

*