တနိုုင္းေဒသဖက္သိုု႔ ျမန္မာစစ္တပ္ မွ အၿပင္းအထန္ ထိုုးစစ္ဆင္ေန

ယခုရက္ပိုင္းတြင္း ေကအိုုင္ေအ တပ္ရင္း(၁၄)နယ္ေျမ၊ တနိုုင္းေဒသဖက္သိုု႔ ျမန္မာစစ္တပ္ မွ မတ္လ(၃)ရက္ေန႔မွ တဖန္ စတင္ ထိုုးစစ္ဆင္လာျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္တိုုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျပင္းထန္လာေၾကာင္းသိရွိရသည္။

မတ္လ(၆)ရက္ေန႔ နံနက္၈း၀၀နာရီအခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာတပ္မွ ေကအိုုင္ေအ ထိန္းခ်ဳပ္ရာသံလြင္ဖက္ဆီသိုု႔ စစ္အင္အားအမ်ား အျပားသံုုးကာ ထိုုးစစ္ဆင္လာျခင္းေၾကာင့္ ဒင္ခြန္(၂)ႏွင့္ဒင္ခြန္ျမစ္တံတား တစ္ေလၽွာက္တိုုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားလ ွ်က္ရွိေၾကာင္း  ေကအိုုင္ေအသတင္းရပ္ကြက္မ်ားမွ သိရွိရသည္။

ျမန္မာတပ္မွ ဂ်ခရီဂ်ဴးေတာင္ကုုန္းမွေန၍ နမ္ခမ္းဖက္သိုု႔လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္အဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္ေနၾကာင္း လည္း ေရွ႕တန္းသတင္းၾကားသိရသည္။

မတ္လ(၆)ရက္ ညေန၄း၃၀အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ျမန္မာတပ္မွ စစ္သည္အင္အားအဆမတန္တိုုးခဲ်႔ကာ ထိုုးစစ္ဆင္လာ ျခင္း ေၾကာင့္ေကအိုုင္ေအ တပ္ရင္း(၁၄)တပ္္မ်ား ေနာက္တန္းသိုု႔အနည္းငယ္ဆုုတ္ကာ ေနရာယူေနလ်က္ရွိသည္။

မတ္လ(၆)ရက္ ညေန၅း၅၅ အခ်ိန္တြင္ နမ္ၿဗဴေက်းရြာအတြင္းသိုု႔ ျမန္မာတပ္မွစစ္အင္အားအလံုုးအရင္းျဖင့္ ထိုုးစစ္ဆင္ တိုုက္ခိုုက္ လာျခင္းေၾကာင့္ ေကအိုုင္ေအ တပ္မွ တိမ္းေရွာင္ေနရာ ယူခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ျမန္မာတပ္မွ အင္ဂမ္ပါ၊ ဆင္ဆပါ ႏွင့္ ေအာင္ဗာ ဖက္သိုု႔ဆက္လက္၍ထိုုးစစ္ဆင္တိုုက္ခိုုက္ေနေၾကာင္း လည္းသိရွိရသည္။

နမ္ခမ္းေက်းရြာျမစ္ဆိပ္တစ္ေလ ွ်ာက္ ေနရာယူထားေသာ ေကအိုုင္ေအတပ္ရင္း(၁၄)ႏွင့္ ျမန္မာတပ္မ်ား တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားလိုုက္၊ ျပန္ရပ္နားလိုုက္ ျဖစ္ေနရာမွ မတ္လ(၇) ရက္ေန႔ညေန ၁း၀၀ အခ်ိန္ထိတိုုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္။ ယင္းေန႔ ေန႔လည္၂း၂၀အခ်ိန္ခန္႔တြင္လည္း နမ္ခမ္းေက်းရြာ သုုသာန္တစ္၀ိုုက္တြင္ေနရာယူထားေသာ ေကအိုုင္ေအတပ္ႏွင့္ ျမန္မာတပ္မ်ားတိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Leave a Reply

*