တနိုုင္းဒကစတပ္မွစက္ေလွႏွစ္စီး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထား

မတ္လ(၈)ရက္ေန႔ ညတြင္ တနိုုင္း ၿမဳိ့နယ္၊ ေအာက္ေလာက္ေက်းရြာတြင္ ေနထိုုင္ေသာ ဦးအင္ခိုုင္းလဂ်ာပိုုင္ တနိုုင္းသိုု႔ဆင္းလာေသာ စက္ေလွတစ္စီးႏွင့္ တနိုုင္းမွ ဦးေအးမင္းပိုုင္ စက္ေလွ(၁)စီး စုုစုုေပါင္းစက္ေလွ(၂)စီးကိုု ဆိုုင္းေတာင္လယ္ကြက္ေအာက္နား ရွိ ေလွဆိပ္ တြင္ တနိုုင္းဒကစ  တပ္မ်ားမွဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Leave a Reply

*