ဆရာဖုုန္းေဇာင္းမင္းဆိုုင္းအားဖမ္းဆီး

ပူတာအိုုနမ္ရွရီလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွ ဆရာဖုုန္းေဇာင္းမင္းဆိုုင္းအား ခ.လ.ရ(၄၆)စစ္တပ္မွ ဧၿပီလ(၅)ရက္နံနက္ ၉ း၀၀နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ လာေရာက္ဖမ္းဆီးသြားကာ ပူတာအိုုရဲစခန္းတြင္ ပုုဒ္မ၁၇/၁ ျဖင့္တရားစြဲဆိုုထားေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ဆရာဖုုန္းေဇာင္းမင္းဆိုုင္းသည္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ႏွင့္ျပည့္စံုုေသာသူျဖစ္ကာ ေက်းလက္ေဒသ၊ နယ္ေျမ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုုဖြဲ႔စည္း ကာႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းလည္းထပ္မံသိရွိရပါသည္။

Leave a Reply

*