စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ား ခုိလႈံေနသည့္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕မွ ဆန္ကိုလံဘန္ဘုရားေက်ာင္း၀င္း ရွိ ခန္းမ မီးေလာင္

ေအာက္တုိဘာလ ၂၅ ရက္ေန႕၊ နံနက္ ၃ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိိဳ႕၊ ေအာင္နန္း ေက်းရြာမွ ဆန္ကိုလံဘုိကတ္ သလစ္ဘုရားေက်ာင္း၀င္းအတြင္းရွိ ႏွစ္ထပ္ေဆာင္ တေဆာင္ မီးေလာင္သြားေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းေနရာတြင္ ျမစ္ၾကီးနားႏွင့္ ၀ုိင္းေမာ္တ၀ုိက္မွ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား လာေရာက္ ခုိလႈံေနသည့္ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။

ယင္းမီးေလာင္မူသည္ အံအားသင့္ဖြယ္ျဖစ္ျပီး  တစုံတေယာက္မွ လုပ္ၾကံမီးရႈိ႕ျခင္းလည္းျဖစ္ႏုိင္ေက်ာင္း ယင္းဘုရားေက်ာင္း အတြင္း ေနထုိင္သူတဦးက ဆုိသည္။

Leave a Reply

*