ဂ်ထူဇြပ္ေက်းရြာသူတစ္ဦး ေထာင္မိုင္း နင္းမိ၊ ရြာသူရြာသားမ်ားအားေနရပ္မွအျမန္ထြက္ခြာၾကရန္အတင္းအက်ပ္ေစခိုုင္းေန

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္ေန႔လည္ ၁:၃၀ တြင္ ဂ်ထူဇြပ္ေက်းရြာ၊ (R.C.M)ဆုုေတာင္းေတာင္ႏွင့္ (K.B.C) ဆုုေတာင္း ေတာင္    ႀကား တြင္ ခ.လ.ရ (၂၉၇)တပ္ရင္းမွ ေထာင္ထားေသာဗံုုးတစ္လံုုးအား ဂ်ထူဇြပ္ေက်းရြာေန မဒင္ရင္ဆိုုင္းမိုုင္ (အသက္- ၂၄ ႏွစ္) မွနင္းမိကာေပါက္ကြဲသြားေၾကာင္းႏွင့္ယင္းေပါက္ကြဲမွဳေၾကာင့္မဒင္ရင္ဆိုုင္းမိုုင္၏ ဘယ္ဖက္ေျခမ်က္စိအထက္မွျပတ္ထြက္သြားၿပီး ျမစ္ႀကီးနားေဆးရံုုတြင္ေဆးကုုသမွဳခံယူလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

လြန္ခ့ဲေသာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ လည္း  တနိုုင္းၿမိဳ႕ နယ္ဟူးေကာင္းရပ္ကြက္ေနဦးခမ္းဂြမ္ဂ်ာ၏ သား ေမာင္ခမ္းေဇာ္ေအာင္(အသက္- ၂၀ ႏွစ္)သည္အိမ္အတြင္းတြင္ဗံုုးအေဟာင္းတစ္လံုုးကိုုျဖဳတ္ကစားေနစဥ္ ဗံုုးေပါက္ကြဲသြားျခင္းေၾကာင့္ေသဆံုုးခဲ့ေၾကာင္းသိရွရသည္။

တဖန္ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္လုံ ကုုန္းရာေက်းရြာတြင္တပ္စြဲထားေသာျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ KIA တပ္ခြဲ(၁၄)နယ္ေျမ၊ ဂ်ာေမာ္ႏွင့္ပတ္ေမာ္တြင္က်န္ရွိေနေသးေသာ ရြာသူရြာသားမ်ားအားေနရပ္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ အျမန္ထြက္ခြာၾကရန္အတင္းအက်ပ္ေစခိုုင္းခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ထိုု႔အျပင္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္ေန႔ မွစ၍ လက္နက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ပစ္ခတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းျပည္သူလူထုုမ်ားအားေၾကျငာသည့္အျပင္ လက္နက္ႀကီးမ်ားစမ္းသပ္ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

 

Leave a Reply

*