ကြမ္ဆိုုင္းဇြပ္ေက်းရြာထိပ္တြင္တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြား

ကြမ္ဆိုုင္းဇြပ္ေက်းရြာႏွင့္ ခရိုုင္ရြန္ၾကားသြားလာလွဳပ္ရွားေနေသာ ေကအိုုင္ေအတပ္ရင္း(၆)ႏွင့္ ကြမ္ဆိုုင္းဇြပ္ေက်းရြာဆုုေတာင္းေတာင္တြင္ေနရာယူထားေသာ ခ.လ.ရ(၂၅၅)မွအင္အား(၂၀)ခန္႔သည္ မတ္လ(၁၂)ရက္ ေန႔လည္၂း၃၀မွ ၂း၄၀ နာရီအတြင္း ကြမ္ဆိုုင္းဇြပ္ေက်းရြာထိပ္ရွိ သုုသာန္တစ္၀ိုုက္တြင္ အမွတ္မထင္ေတြ႔ဆံုုၾကကာ တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေရွ႕တန္းသတင္းမ်ားအရသိရွိရသည္။

ခ.လ.ရ(၂၅၅)တပ္ရင္းသည္ ကြမ္ဆိုုင္းဇြပ္ေက်းရြာႏွင့္ ခရိုုင္ရြန္တစ္၀ိုုက္သိုု႔ မတ္လ (၁၀) ရက္ေန႔မွစ၍၀င္ေရာက္သြားလာလွဳပ္ရွားေနၾကေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

Leave a Reply

*