ကေလးသူခိုုးဖမ္းဆီးရမိ

ကြတ္ခိုုင္ခရိုုင္၊ အင္ေဘာ္ျမစ္တံတား၊ ဒါလုုန္ေက်းရြာေန ဦးစိုုင္းအိုုက္လူ(SSPP/SSA အမွဳထမ္းေဟာင္း)မွ အသက္(၅)ႏွစ္အထက္ ကိုုရင္ေလးႏွစ္ပါးအား ဧၿပီလ(၄)ရက္ေန႔တြင္ အင္ေဘာ္ျမစ္ဖက္သိုု႔ ေခၚေဆာင္လာၿပီး အိပ္ေဆးေကၽြးကာ ကိုုရင္ေလးမ်ားေဆးအရွိန္ျဖင့္အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္အတြင္း တရုပ္လုုပ္ငန္းရွင္သူေဌး၏ဇနီးေဒၚရွင္း၀ူ ထံေရာင္းစားေနစဥ္ ေတာင္ယာလုုပ္ငန္းလုပ္ကိုုင္ရာမွျပန္လာေသာေက်းရြာသူ/သားမ်ားကေတြ႔ရွိသြားၿပီး ဦးအိုုက္လူအားဖမ္းဆီးကာျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႔လက္သိုု႔အပ္ႏွံလိုုက္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

Leave a Reply

*