ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လူုထုုစည္းေ၀းပြဲႀကီးသိုု႔တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအားစစ္ေဆးေမးျမန္း

ကန္ပိုုင္တီဂိတ္ရွိ ျပည္သူ႔စစ္၊ BGF ႏွင့္ျမန္မာစစ္တပ္ ပူးေပါင္းထားေသာ တပ္ေပါင္းစုုသည္ မတ္လ(၂၀)ရက္ေန႔တြင္ (၃၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (KBC) လူထုုစည္းေ၀းပြဲႀကီးသိုု႔တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအားအထူးတလည္စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ေနေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။ ထိုု႔အျပင္၊ လြန္ခဲ့သည့္အပတ္ကလည္း ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕အတြင္းေမာ္ေတာ္ဆိုုင္ကယ္ေမာင္းႏွင္သူမ်ားအားယာဥ္ေမာင္းလိုုင္စင္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့ေၾကာင္းေဒသခံျပည္သူမ်ားမွတစ္ဆင့္သိရွိရသည္။

(၃၈)ႀကိမ္ေျမာက္  ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လူထုုစည္းေ၀းပြဲႀကီးကိုု မတ္လ ၂၃-၂၅ရက္အတြင္း ၀ိုုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ က်မ္းစာသင္ေက်ာင္း၀င္းတြင္က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အနယ္နယ္၊ အရပ္ရပ္မွ အသင္းေတာ္သူ/သားမ်ား ေရာက္ရွိလာေနေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

Leave a Reply

*