ကခ်င္ျပည္နယ္ မုိးေမာက္ျမိဳ႕ အနီးတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြား

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မုိးေမာက္ျမိဳ႕အနီးရွိ ခ၀န္ဘန္ ( ေက်ာက္စခန္း ) ေက်းရြာ အနီးတ၀ုိက္ တြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္မွာ ေအာက္တုိဘာလ ၂၅ ရက္ေန႕ထိဆုိပါက ၈ ရက္ၾကာ ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္ ေကအုိင္ေအ တပ္မဟာ ၃ လက္ေအာက္ခံ တပ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္ စကခ ၂၁ လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ား ေန႕လည္ ၁၁ နာရီခြဲမွ ညေန ၄ နာရီခြဲထိ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ျမန္မာအစုိးရ စစ္တပ္မွ ၃ ဦးက်ဆုံးျပီး ၆ ေယာက္ထက္မနည္း ဒဏ္ရာ ရရွိသြားေၾကာင္းသိရသည္။

လတ္တေလာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္တုိက ္ျဖစ္ပြားေနျပီး တုိက္ပြဲ   ျဖစ္ပြားသည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္မွ အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္မူမ်ားကို လုယက္ျခင္း၊ ေက်းရြာသားမ်ားကို ႏုိပ္စက္ကလူျပဳျခင္းမ်ား အျပင္ ေက်းရြာထဲသုိ႕ အေၾကာင္းမဲ့   ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္ေသာေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ ရာရ   ေသဆုံးမူမ်ား လည္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။

Leave a Reply

*