ျမန္မာစစ္တပ္မွ လက္နက္ႀကီးငယ္မ်ားျဖင့္ဆက္တိုတ္ ပစ္ခတ္ေန

ေကအိုုင္ေအလွဳပ္ရွားတပ္ရင္းအမွတ္(၂၅၃)နယ္ေျမ၊ ရွန္ေခါင္ေတာင္ရွိျမန္မာစစ္တပ္မွ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ မတ္လ ၁၄ရက္ နံနက္ ၉ း၁၅နာရီအခ်ိန္မွစ၍တရစပ္ပစ္ခတ္အသံေပးကာ၊ ညေန ၄း၄၅နာရီအခ်ိန္တြင္လည္းတစ္ႀကိမ္ လက္နက္ငယ္အခ်က္ေပါင္း(၄၀)ထက္မနည္းပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ထိုု႔အျပင္ ေန႔လည္ ၃း၀၀နာရီ အခ်ိန္တြင္လည္း ဆမား ျမန္မာစစ္တပ္မွ MG-42 ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္သို႔  လက္နက္ငယ္အခ်က္ေပါင္း (၃၅၀) ထက္မနည္းပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ မတ္လ ၁၄ရက္ ေန႔လည္ ၃း၂၀နာရီအခ်ိန္၊ မန္ဂ်ယ္၊ ေဘာင္ႏြယ္အထက္ပိုုင္း ကိုုင္ထိပ္လမ္းတြင္ ကခ်င္ျပည္သူ႔စစ္ (MKM) အဖြဲ႔မွလံုုျခံဳေရးအတြက္ေထာင္ထားေသာဗံုုးအား ကိုုင္ထိပ္မွဆင္းလာေသာျမန္မာစစ္တပ္မွထိမိ၍ေပါက္ကြဲသြားျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ေကအိုုင္ေအအဖြဲ႔ရွိရာဖက္သိုု႔ MG-42 ျဖင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ေကအိုုင္ေအမွေရွာင္တိမ္းသြားခဲ့ေသာ တနိုုင္း ေဒသရွိ ေကအိုုင္ေအတပ္ရင္းအမွတ္(၁၄)ဌာနခ်ဳပ္ကုုန္းမွ  မတ္လ ၁၄ရက္ ေန႔လည္ ၃း၂၀နာရီအခ်ိန္ခန္႔ ျမန္မာစစ္တပ္ပစ္ခတ္လိုုက္ေသာ လက္နက္ႀကီး(၁)လံုုး သည္ ရဲမြတ္ေမာ္ သြားေသာလမ္းဖက္သိုု႔ က်ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္မွက်ဘန္းအလုုပ္သမားမ်ားအားဘိန္းျဖဴတိုုက္ေကၽြးကာလုုပ္ငန္းမ်ားေစခိုုင္းလ်က္ရွိ

ကြတ္ခိုုင္ဗ်ဴဟာကုုန္းရွိျမန္မာစစ္တပ္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းလုုပ္ငန္းတြင္မူးယစ္ေဆးစြဲေနေသာက်ဘန္းသမားမ်ားကိုု ဘိန္းျဖဴ(၁)ပုုလင္း၊ ရာမ(၁၀)ျပား ႏွင့္ ေငြ(၅၀၀၀)က်ပ္ေပးကာ ခိုုင္းေစလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ေန႔စဥ္က်ဘန္းသမားအေယာက္(၅၀)ေက်ာ္ခန္႔ အလုုပ္လာေရာက္လုုပ္ကိုုင္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

မုုန္းေခါင္စစ္ေဘးေရွာင္ႏွစ္္ဦး အသတ္ခံရသည့္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မ်က္ျမင္သက္ေသ မ်ားကို စစ္ေဆး

မုုန္းေခါင္စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမွ ဦးေဖာ္ဂန္ေယာ္ ႏွင့္ ေမာင္အင္ခြန္ေနာ္ဆန္ တိုု႔အသတ္ခံရသည့္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ မန္ဂ်ယ္ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အသတ္ခံရသူႏွစ္ဦးကိုုဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခ်ိန္တြင္ျမင္ေတြ႔လိုုက္ရေသာ မ်က္ျမင္သက္ေသႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ေဒၚလဖိုုင္ရြယ္ႏွင့္ေဒၚဒေမာင္မာပန္ တိုု႔အားမတ္လ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ေခၚယူစစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္းေဒသခံမ်ားမွတစ္ဆင့္သိရသည္။

TNLA တပ္မ်ားႏွင့္ RCSS တပ္မ်ားတိုုက္ပြဲျဖစ္ပြား၊ ရြာသူရြာသား (၄၀၀)ေက်ာ္ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္

မန္တံုုပတ္၀န္းက်င္တစ္၀ိုုက္ရွိ TNLA တပ္မ်ားႏွင့္ RCSS/SSA တပ္မ်ားတိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ ပန္ကြတ္၊ နားတီး၊ ပန္ေဆာ္၊ မန္၀ါႏွင့္ မိုုင္ဟြီးေက်းရြာမွ ရြာသူရြာသား (၄၀၀)ေက်ာ္သည္ မတ္လ(၁၂) ရက္ေန႔တြင္ မန္စံ သိုု႔စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ရန္ေရာက္ရွိေနၾကေၾကာင္းရြာခံမ်ားမွတစ္ဆင့္သိရွိရသည္။ PSLF/TNLA သတင္း အရ  မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ တြင္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္စပ္ၾကား ၾကက္ေသေက်းရြာ ၊ ေက်ာက္မဲၿမဳိ႕နယ္ ခြန္ေကာ္ေက်းရြာ၊ ေတာဖယ္ေက်းရြာႏွင့္ နမ့္အန္ေက်းရြာ တြင္ TNLA တပ္ရင္း (၂၅၆) ႏွင့္ RCSS တပ္ဖြဲ႕တုိ႔ တစ္ႀကိမ္၊ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ မန္ေက်ာ့ေက်းရြာတြင္  TNLA တပ္ရင္း ၉၁၉ ႏွင့္ RCSS အဖြဲ႕တုိ႔  တစ္ႀကိမ္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြား ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ျမန္မာ့တပ္​မ​ေတာ္​ မွ  မတ္​လ ၈ ရက္​ တြင္ မန္စပ္ေက်းရြာအတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီး ပစ္​ခတ္​ခဲ့ သၿဖင့္ ရြာတြင္းရွိေဒသခံ တားကူန္းေလြး (အသက္(၆၀)ႏွစ္)ႏွင့္ ယာမာေလြး (အသက္(၅၅)ႏွစ္) တုိ့ လက္နက္ႀကီး က်ည္စထိမွန္ျခင္းေၾကာင့္ ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း လည္း PSLF/TNLA သတင္း အရ သိရွိရသည္။

ရွမ္းေၿမာက္ ကခ်င္ေဒသ သိုု႔ ျမန္မာစစ္တပ္ တုိးခ်ဲ့

ကြတ္ခိုုင္ၿမိဳ့နယ္၊ တာမိုုးညဲရွိ ျမန္မာစစ္တပ္ ခ.လ.ရ (၂၉၀) သိုု႔ေရာက္ရွိေနေသာ တပ္မ(၅၅)လက္ေအာက္ရွိ စစ္သည္အင္အား(၁၀၀)ခန္႔သည္ မတ္လ(၁၁)ရက္ေန႔၊ ၁း၀၀ နာရီ ခန့္တြင္ စစ္သံုုးယာဥ္(၃)စီးျဖင့္ KIA တပ္ရင္း(၉) နယ္ေျမ မာေလာက္ပါလမ္း ဖက္သိုု႔ခ်ီတက္သြားေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ေဒၚဆန္းမွခ်ီတက္လာေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ ခ.လ.ရ(၉၅) ႏွင့္ ခ.မ.ရ (၁၁၄) ပူးေပါင္း စစ္သည္အင္အား (၁၀၀) ခန္႔သည္ မတ္လ(၁၁)၊ ညေန ၂ နာရီ ခန့္ တြင္ KIA တပ္မဟာ(၄)၊ တပ္ရင္း(၃၄)နယ္ေျမ၊ တံုုခန္ေက်းရြာသို ႔ေရာက္ရွိလာေၾကာင္းသိရွိရသည္။ မတ္လ(၁၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၈း၃၀ နာရီ ခန့္ ဟင္ပုတ္ မွတက္လာေသာ တပ္မ(၇၇)လက္ေအာက္ရွိ စစ္သည္အင္အား (၆၀)ခန္႔သည္ ၉း၃၀ နာရီ ခန့္ တြင္ဆိုုင္းေကာင္သိုု႔ေရာက္ရွိလာ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ […]